Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Helene Alving og pastor Manders i Gjengangere

Dialogen mellom Helene Alving og pastor Manders driver handlinga framover i Gjengangere av Henrik Ibsen. Her skal dere sammenlikne de to og lage en personkarakteristikk av dem. Til slutt skal dere lage profilen til Helene Alving i sosiale medier.

Del 1: Sammenlikn pastor Manders og Helene Alving

I par:

Se gjennom replikkene til Helene Alving og pastor Manders under. Til hver replikkveksling hører et refleksjonsspørsmål dere finner ved å trykke på den blå knappen oppe til høyre. Gå gjennom alle replikkene og diskuter spørsmålet sammen. Dere kan komme inn på karakterenes forhold til

  • idealer

  • plikter

  • løgn og sannhet

  • lykke

  • dobbeltmoral

I grupper:

Sett dere sammen og lag en grundig personkarakteristikk av Helene Alving og pastor Manders. Begrunn ved å vise til sitater fra presentasjonen under.

I plenum:

Skriv opp personkarakteristikken av pastor Manders og fru Alving på tavla.

Del 2: Hva representerer fru Alving og pastor Manders?

Typisk for de realistiske problemdramaene var å lage typer for å skape gjenkjennelseseffekt. Det vil si at mange av karakterene i dramaet representerte ulike grupper vi finner ute i samfunnet. Målet for realistene var jo å avsløre det som var galt. Dermed måtte noen av karakterene være bærere av ulike idealer og representere denne samfunnsgruppa.

  1. Hva/hvem representerer fru Alving?

  2. Hva/hvem representerer pastor Manders?

Del 3: Bli bedre kjent med fru Alving

Se filmen under og diskuter om dere vil legge til noe i personkarakteristikken av fru Alving og pastor Manders.

Del 4: Hva hvis fru Alving hadde levd i dag?

Fru Alvings fortid handla i stor grad om å holde fasaden utad. Dette er kanskje ikke så uvanlig i dag heller? Nå har vi i tillegg sosiale medier, som er det perfekte utstillingsvinduet for den vellykka familien. Hvordan hadde fru Alving og kammerherre Alvings ekteskap sett ut på sosiale medier i dag?

  1. Velg et sosialt medium, eller etterlikn et sosialt medium med andre verktøy. Lag fru Alvings profil og legg ut noen innlegg som viser den moderne familien Alving; en familie som viser perfeksjonen sin utad, men som skjuler stygge sannheter.

  2. La det aller siste innlegget være laget av fru Alving etter "omvendelsen", altså etter at hun har forandra seg og bestemt seg for å fortelle sannheten og la fasaden sprekke.

  3. Vis fram det dere har laga for de andre i klassen og fortell hvorfor dere gjorde som dere gjorde.

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Åsa Abusland.
Sist faglig oppdatert 22.02.2022

Læringsressurser

Opprøret mot autoritetene!