Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Camilla Collett – en modig kvinne

I denne oppgava skal du lese både skjønnlitteratur og sakprosa skrevet av Camilla Collett. Målet er å forstå hva hun ville fortelle med tekstene sine. Kanskje vil du også oppdage hvor modig hun var? Avslutningsvis skal du skrive et brev til henne som hun sikkert hadde blitt glad for å få.

Del 1: Film om Camilla Collett

Se filmen og gjenfortell med egne ord:

 1. Hvorfor gav Camilla Collett ut boka Amtmannens døtre anonymt?

 2. Hvilke opplysninger gir filmen om hva som begrensa kvinners liv på 1800-tallet?

 3. Hvorfor var Collets tanker, og romanen hennes, revolusjonerende for sin tid?

 4. Hvordan viser hendelser fra Camilla Collets privatliv at kvinner på 1800-tallet var undertrykte?

Del 2: Collett før Brandes

Portrett av Camilla Collett. Maleri.
Åpne bilde i et nytt vindu

I 1871 inspirerte Georg Brandes de norske forfatterne til å skrive samfunnsengasjert litteratur da han i et foredrag sa: "Det at en litteratur lever, viser seg i at den setter samfunnsproblemer under debatt".

Men les hva Camilla Collett skrev i 1864. Dette er syv år før Brandes' berømte erklæring:

Ja vel er den tid forbi da en forfatter kun nærte sitt publikum med hjernespinn, da dette lot seg lulle inn i drømmer om tilstander der ingensteds hørte hjemme (…) nutildags må han frem med sannheten, og sannheten er nærgående, den irriterer(…) Det er forfatterens kall, hans store skjønne, – vanskelige kall, å samle alle disse virkelighetenes spredte trekk, samle dem, ordne dem i sin indre skjulte sammenheng til et helt, hin kulde og sløvhet rystende bilde. Jo mer han formår dette og kan vekke hin deltagelse, jo mer ergerlig, jo mer oppirret mot seg han kan gjøre sine lesere, jo sikrere har han løst sin oppgave… (Naper, 1994, s. 148)

 1. Gjenfortell budskapet i utdraget med egne ord.

 2. Hvorfor tror dere ikke dette sitatet utløste et skred av samfunnsengasjert litteratur slik Brandes' ord gjorde?

Tips

Bruk noen av opplysningene du fikk fra filmen i del 1 til å svare på del 2b.

Del 3: Les Amtmannens døtre

Amtmannens døtre handler om 16 år gamle Sophie. Hun tilhører borgerskapet, og den vanlige skjebnen for unge kvinner fra denne klassen er å bli gifta bort som ung.

Språket er modernisert, men kan likevel framstå gammelmodig. Du kan velge om du vil

 1. lese teksten like under oppgave b. Her har vi stykket opp teksten for deg og lagt inn "forstod du-spørsmål".

 2. lese utdraget i sin helhet i den relaterte artikkelen "Amtmannens døtre " som du finner om du skroller helt ned på sida

Del 4: Diskuter teksten

Aleine

 1. Skriv ned to setninger fra utdraget som du syns viser tendensen i teksten – altså setninger som viser hvilket budskap Camilla Collett ønsker å nå fram med til leserne sine.

Dramatisering av Camilla Colletts "Amtmannens døtre ". Flere unge mennesker pynta i fine klær spaserer i en hage. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

I grupper

 1. Les setningene dere har valgt høyt for hverandre.

 2. Diskuter hva som er budskapet i teksten.

 3. Diskuter hvordan budskapet kommer fram.

 4. Hva kan være grunnen til at Camilla Collett valgte å kritisere samfunnet ved å skrive en roman? Hvorfor skrev hun ikke en saktekst?

 5. Hvorfor tror dere vi har kalt Camilla Collett "en modig kvinne"?

Del 5: Camilla Colletts ønskedrøm

Side fra Camilla Colletts dagbok. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu
 1. Les utdraget fra essayet "Om kvinnen og hennes stilling" som du finner som relatert artikkel helt nederst på denne sida.

 2. Diskuter hva du mener er hovedsynet i teksten med en medelev.

Del 6: Skriv et brev til Camilla Collett

I utdraget fra essayet "Om kvinnen og hennes stilling" skriver Camilla Collett:

En dag vil komme, da saken forløser seg selv. Bevisstheten om dens rett vil da ha gjennomtrengt hele samfunnsatmosfæren. Vi innånder den med luften; den vil gå som blomsterstøvet med vinden, usynlig, ufattelig, og med uimotståelig makt vil den gripe alle, både underkuerne og de forkuede. Da, når alles ører er oppladte for å høre, vil det være likegyldig hvem som taler, mann eller kvinne.
Ligger denne tid meget fjern?

 1. Skriv et brev til Camilla Collett der du forteller hvordan det står til med kvinnenes kår i dag. I brevet skal du vise kunnskap om kvinners kår på 1800-tallet og gjerne henvise til handlinga i romanen Amtmannens døtre . Hvis du har kunnskap om mannlige forfattere på 1800-tallet som skrev litteratur om kvinnerollen, så fortell gjerne Camilla Collett om disse.

 2. Les breva dere skrev til Camilla Collett høyt for hverandre i grupper og diskuter: Har dere beskrevet kvinners kår i dag på en lik måte?

Kilder

Naper, C. (1994) Jakten på kvalitet. Oslo: Pax. Henta fra http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008010304049

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Åsa Abusland.
Sist faglig oppdatert 02.09.2021

Læringsressurser

Opprøret mot autoritetene!