Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Hele klassen samskriver om Gjengangere

I denne oppgava skal alle bidra til det som skal bli klassens fagartikkel om Gjengangere. Målet er å både diskutere, lese og skrive om dramaet. Når alle bidrar, blir det bare litt jobb på hver.
Til læreren

Målet med samskrivinga er at alle skal bidra til klassens felles fagartikkel om Gjengangere. Be gjerne hver gruppe levere inn et utkast og gi tilbakemelding, slik at elevene kan forbedre avsnittet sitt.

Hvis dere skal ha en muntlig vurderingssituasjon der Gjengangere er pensum, så legg opp elevenes fagartikkel som pensum. Ved å lese klassens fagartikkel vil elevene få dekket mange sider ved skuespillet. I tillegg vil de lese klassens felles tolkning av stykket i stedet for en ekstern tolkning.

Del 1: Skriv klassens fagartikkel om Gjengangere

Gå sammen i grupper på tre eller fire. Dere skal være åtte grupper. Nå skal dere skrive en fagartikkel om Gjengangere. Hver gruppe har ansvar for ett avsnitt hver i fagartikkelen.

  1. Se på presentasjonen under og fordel de åtte avsnittene mellom dere. Hvis dere trykker på oppgava i presentasjonen under, finner dere tips til avsnittet dere skal skrive.

  2. Sitt i grupper og skriv avsnittet. Pass på at alle deltar i skriveprosessen.

  3. Lever inn avsnittet til lærer for tilbakemelding.

  4. Når dere får avsnittet tilbake fra lærer, skal dere revidere teksten ut fra tilbakemeldingene.

  5. Lever det ferdige produktet til læreren igjen. Lærer setter sammen til en ferdig artikkel.

Del 2: Revider teksten i fellesskap

Gå gjennom fagartikkelen i plenum. Lærer kan for eksempel vise den på lerret og redigere etter deres forslag. Et forslag til hvordan dere kan gjøre det:

  1. Les avsnittene høyt. Diskuter språk og innhold etter hvert avsnitt i plenum. Om noen har gode forslag til endringer, reviderer lærer teksten mens dere ser på.

  2. Lag gode overganger mellom avsnittene som skaper flyt i teksten.

Kilder

Brun, M.W. (1879). Anmeldelse av Et dukkehjem i Folkets Avis i København (Språket er modernisert). Henta fra https://www.hf.uio.no/is/tjenester/virtuelle-ibsensenteret/ibsen-arkivet/tekstarkiv/anm/du/du-m-w-brun.html

Hamsun, K. (1989). Sult. (5 utg.). Gyldendal. (Opprinnelig utgitt 1890).

Ibsen, H. (1972). Peer Gynt (4. opplag). Gyldendal. (Opprinnelig utgitt 1867).

Ibsen, H. (1966). Gengangere. Gyldendal. (Opprinnelig utgitt 1881).

CC BY-SASkrevet av Åsa Abusland.
Sist faglig oppdatert 22.02.2022

Læringsressurser

Opprøret mot autoritetene!