Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Øvingsoppgaver universell utforming

Jobb med ulike øvelser for å bli bedre på universell utforming av medieprodukter.

Øvelse 1: Kontrast-sjekk av tekst og bakgrunnsfarge

Tekstfarge må ha minst 4,5 : 1 i kontrastforhold til bakgrunnsfargen for å være universelt utformet.

Til venstre står det 'Hei'! i en hvit sirkel på en svart firkant. Til høyre står det 'Hei'! i en lysegrønn sirkel på en lysblå firkant.
Åpne bilde i et nytt vindu

A) Lag grafikk og sjekk fargekontrast

  • Lag en firkant med bakgrunnsfarge og skriv et ord i firkanten. Bruk et grafisk program (gjerne Illustrator).

  • Kopier opp motivet fem ganger slik at du har seks like motiver.

  • Gjør endringer på bakgrunnsfargen og tekstfargen slik at du får seks ulike kombinasjoner.

  • Lagre bildet og last det opp på Adobe Color Contrast Analyzer, eller hent ned Color Contrast Checker (TPGi).

  • Sjekk hvert bilde og skriv ned kontrastforholdet mellom tekstfargen og bakgrunnsfargen på hvert bilde.

B) Godkjent / ikke godkjent?

  • Hvilke kontraster er godkjente, og hvilke er ikke godkjente?

  • Fikk du noen overraskelser?

Øvelse 2: Se videoklipp og lag et tekstalternativ

Se videoen "Algoritme for brunostskive". Videoen er tekstet med undertekster. Dette er til hjelp for dem som kan se, men ikke hører eller har på lyden.

Nå skal du lage et tekstalternativ til videoen som vil gi mening for noen som ikke ser. Lag for eksempel et sammendrag.

Øvelse 3: Hvordan oppfatter fargeblinde farger?

Last ned bildet under med fargede stolper og små firkanter. Finn ut hvordan fargeblinde opplever fargene.

  1. Før du bruker fargeblind-simulator, skal du gjette om du tror denne er tilpasset en fargeblind person eller ikke, og vurdere hvilke farger som kan være problematiske.

  2. Bruk Pilestones fargeblind-simulator Color Blindness Simulator, og undersøk hvordan fargene gjengis til ulike typer fargeblinde. Beskriv hva som skjer, og hva som blir mest forskjellig.

  3. Bruk et grafisk program (gjerne Illustrator) og tegn opp en lignende modell. Prøv deg fram med andre farger som du tror passer bedre for fargeblinde. Test ut hvordan fargegjengivelsen blir i fargeblind-simulatoren. Noter ned stikkord.

Blå og gule loddrette striper med grønne kvadrater. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Øvelse 4: Lag grafikk

Bruk talldataene i tabellen om utdanningsnivå i Norge og lag grafikk der du framstiller tallene visuelt samtidig som du tar hensyn til universell utforming.

A) Lag et eller

utdanningsnivå i Norge (befolkning over 16 år) 2020 (Kilde: SSB)
UtdanningsnivåProsent
Grunnskolenivå

24,8

Videregående skolenivå36,9
Fagskolenivå3
Universitets- og høgskolenivå35,3

B) Lag tekst

Grafikken skal brukes i ei nettavis, og for å formidle den visuelle informasjonen må du derfor lage , et tekstalternativ som formidler det visuelle innholdet.

C) Del og forklar

Beskriv hvilke grep du har gjort for å gjøre grafikken universelt utformet. Vis til medelever og sammenlign hvordan dere har løst oppgaven.

Kilde

Statistisk sentralbyrå. (u.å). Fakta om universitet og høyskoler. Hentet 29. april 2022 fra https://www.ssb.no/utdanning/faktaside/universitet-og-hogskoler

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Stina Åshildsdatter Grolid.
Sist faglig oppdatert 29.04.2022

Læringsressurser

Universell utforming