Hopp til innhold

Fagstoff

Idédugnad ved hjelp av tankekart

Tankekart er en kreativ metode, som kan utføres individuelt eller i grupper, for å utvikle idéer. Du skriver ned flest mulig frie assosiasjoner rundt et tema eller en problemstilling, uten å være kritisk.

Tankekart

Du kan jobbe med tankekart individuelt, men denne metoden er aller best egnet til bruk i grupper, fordi dere kan bygge videre på hverandres idéer. Målet med tankekart er at du får samlet og skrevet ned flest mulig ord eller tegnet illustrasjoner rundt temaet eller problemstillingen. Den ene assosiasjonen fører til neste, og når du går tom for ord og idéer, kan du begynne å skrive nye assosiasjoner til ordene du allerede har skrevet.

Tankekart med problemstilling, ord og bilder. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Sorter idéene på en fri og visuell måte

Slik sorterer du idéene dine på en fri og visuell måte. Du kan hoppe frem og tilbake mellom de ulike grenene i ditt tankekart. På denne måten åpner du muligheten for at du kan oppdage tilfeldige koblinger mellom ord og danne nye idéer. Her er noen tips for hvordan du kan jobbe med tankekart som kreativ metode.

 • Bruk ulik farge på de ulike underkategoriene.
 • Koble sammen ord fra de ulike grenene for å skape uventede, nye og spennende idéer.
 • Du skriver ned minst ett ord før du sender pennen videre til neste på gruppa, som igjen skriver og sender pennen videre. Da sikrer dere at alle er aktive og får mulighet til å bidra.
 • Alle lager sitt eget tankekart, og når du går tom for ord, sender du arket videre til en medelev. Til slutt har alle i klassen eller gruppa bidratt på ditt tankekart.
 • Del inn i grupper på fire til seks elever. Hver gruppe får hver sin farga tusj. Det skal være like mange tankekart som grupper, og dere fordeler arkene rundt i klasserommet. Heng tankekart på vegg, legg på gulvet og plasser på ulike bord. Den som leder, starter musikken, og hver gruppe skriver så mange ord de klarer. Når musikken stoppes, må alle slutte å skrive og gå til neste tankekart. Fortsett til alle har jobbet på alle ark. Det er om å gjøre at gruppa sin farge dekker mest mulig av arkene.
 • Sett ring rundt de mest spennende idéene eller la andre gjøre det, og jobb videre med kun de ordene.
 • Bruk ett bilde i senter i stedet for å skrive ned tema eller problemstilling.
 • Skriv ut bilder som har noe med temaet å gjøre. Dersom du skal planlegge og lage et produkt, kan det være bilder av ulike materialer, teknologi, teknikker, farger eller håndverk. Når du går tom for assosiasjoner, plukker du ett bilde og ser om du kommer på nye idéer.
 • Arbeid et annet sted enn du vanligvis gjør. Velg et sted som inspirerer. Det kan være på biblioteket, på en kafé, i parken eller et skaperverksted.
 • Velg en som skriver ned alle idéene på et tankekart, mens resten av gruppa deler idéene muntlig. Referenten må skrive raskt. Alle idéer er gode idéer. Ville, ekstreme og umulige idéer verdsettes.
 • Jobb ut fra kunden eller målgruppa i senter. Skriv informasjon eller kjennetegn på målgruppa og deres behov. Hva er kundens ønsker og rammer? Skriv ned tanker og idéer som dukker opp.
To ark med tankekart og en notatblokk med tekst. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Tankekart som læringsstrategi

Tankekart brukes i denne sammenhengen for å skape nye idéer, men du kan også bruke tankekart som læringsstrategi for få repetere eller få overblikk over et nytt emne, begrep eller fagstoff.

CC BY-SASkrevet av Hanne Merethe Riskedal Staurland.
Sist faglig oppdatert 07.10.2019

Læringsressurser

Kreativitet og idéutvikling