Hopp til innhold

Fagstoff

Hva er sirkulær økonomi?

Hva er en sirkulær økonomi, og hvorfor må vi erstatte dagens lineære økonomi med en sirkulær? Hvordan vil det påvirke livet vårt? I denne artikkelen skal vi se på hvorfor vi må over til en sirkulær økonomi, og hva det egentlig innebærer.
Piler i en sirkelbevegelse som illustrerer sirkulær økonomi. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Sirkulær økonomi kort forklart

Sirkulær økonomi er inspirert av sirkulære kretsløp i naturen. I naturens kretsløp vokser planter opp og blomstrer, for deretter å visne og råtne. Men da blir ikke plantene til avfall i naturen, men de blir til næringsstoffer for andre organismer. Dette er også tanken bak en sirkulær økonomi. Det er et økonomisk system der varer ikke blir til søppel når de er "oppbrukte", men heller blir til deler av nye varer. Sirkulær økonomi er noe som EU satser mye på, og som også norske myndigheter jobber mye med. Vi trenger en sirkulær økonomi fordi dagens system fører til for store klimagassutslipp og for stor bruk av naturressurser. Dette skaper global oppvarming og gjør at det biologiske mangfoldet reduseres. Dagens lineære økonomiske system er derfor ikke bærekraftig.

I en sirkulær økonomi er målet at alle delene av varene som brukes, blir resirkulert, og at ingen ting blir deponert. Men målet er også at hvert enkelt ledd i systemet skal forbedres, slik at vi bruker minst mulig energi og færrest mulig naturressurser i hvert ledd.

Hva er problemet med lineær økonomi?

Piler som viser gangen i en lineær økonomi. Fra råvarer til produksjon, til distribusjon, til forbruk og til slutt til avfall. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Omtrent de hundre siste årene har vi hatt det vi kaller en lineær økonomi. Det vil si at vi har et lineært system der vi henter ut råvarer fra naturen. Det kan for eksempel være bomull til en T-skjorte. Så bearbeides råvaren og lages etter hvert til et ferdig produkt. Produktet blir så sendt ut til butikkene, og kjøpt og brukt av en forbruker. Når produktet er slitt, eller når forbrukeren ikke ønsker å ha produktet mer, blir det kastet. I dagligtalen kaller vi gjerne dette "bruk-og-kast-samfunnet". Problemet med den lineære økonomien er at vi bruker store mengder naturressurser og får enorme mengder avfall. Et annet problem er at det blir lønnsomt å lage produkter av dårlig kvalitet, for da må forbrukerne raskere erstatte de produktene de har.

Tenk etter

Har du opplevd at produkter du har kjøpt, har hatt dårlig kvalitet og blitt ødelagt for raskt?

En enorm haug med brukte moteklær og en bil som kjører forbi, sett ovenfra. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

I klesbransjen har en lineær modell lenge vært det vanlige, og fast fashion er en del av denne lineære modellen. Et eksempel på negative konsekvenser av dette systemet er at tonnevis med klær har blitt dumpet i Atacamaørkenen i Chile. I løpet av 2021 skal over 40 000 tonn brukte moteklær ha blitt dumpet i ørkenen fordi det ikke er lov å kaste klærne på offentlige søppelfyllinger. Denne enorme mengden klær som blir dumpet i naturen, brytes ned sakte og forurenser grunnvannet. Et stort problem med en lineær økonomi er nettopp dette: Det skapes store mengder avfall fordi det blir viktigere å selge mye og raskt enn å lage produkter av god kvalitet som varer lenge.

Lineær økonomi er det vanlige i godt utviklede, vestlige land. Men det er viktig å huske på at dette er noe relativt nytt. Det var først i andre halvdel av 1900-tallet at nordmenn økte forbruket sitt kraftig, og vi utviklet et masseforbruk og en lineær økonomi. Det er også viktig å vite at dette ikke vanlig i hele verden. Få mennesker i verden har like god råd som oss nordmenn, og derfor er det også få som har like stort forbruk som oss. De med dårligere råd har færre ting, og tingene de har, blir derfor mer verdt for dem. De er derfor mye flinkere til å ta vare på de tingene de har.

Tenk etter

Kommer du på noen produkter som er en del av en slik lineær økonomi i dag?

Sirkulær økonomi og avfallspyramiden

I denne videoen fra NRK Skole og Loop Miljøskole blir sirkulær økonomi og avfallspyramiden godt forklart.

Etter at du har sett videoen

Forklar med egne ord forskjellen på lineær og sirkulær økonomi. Du kan gjerne forklare det høyt til en klassekamerat, høyt for deg selv, eller ved å skrive ned med egne ord.

Avfallspyramiden – eller avfallshierarkiet – henger sammen med det økonomiske systemet og kan hjelpe oss med å få til en mer sirkulær økonomi. I presentasjonen under får du en forklaring av de ulike nivåene i avfallspyramiden.

Målet er altså å sørge for at avfallet kommer så høyt opp i pyramiden som mulig. I en vellykket sirkulær økonomi klarer vi å unngå at ting må deponeres, altså kastes på søppelfyllinga. Klarer vi også å holde de fleste varer høyt oppe i avfallspyramiden, blir behovet for å hente ut nye naturressurser mindre. Dette oppnår vi ved å redusere forbruket vårt og bruke de råstoffene vi har hentet fra naturen, lenge og flere ganger.

Relatert innhold


Kilder

LOOP – Stiftelsen for Kildesortering og Gjenvinning. (2021, 2. juli). Avfallshierarki. I Store norske leksikon. https://snl.no/avfallshierarki

Miljødirektoratet. (2021, 1. juni). Sirkulær økonomi. Miljødirektoratet. https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/avfall/sirkular-okonomi/

Universitetet i Oslo. (2020, 27. januar). Masseforbruk [Audiopodkast-episode]. I Norgeshistorie. Universitetet i Oslo. https://www.norgeshistorie.no/podkast/index.html

Shahinian, N. (2022, 14. februar). Design ditt eget liv [Audiopodkast-episode]. I Burde vært pensum. NRK. https://radio.nrk.no/podkast/burde_vaert_pensum/l_656ff722-2a20-4b5c-aff7-222a204b5c02

Stefansen, A. (2022). På "klesindustriens kirkegård" i Chiles ørken. NRK. https://www.nrk.no/urix/pa-_klesindustriens-kirkegard_-i-chiles-orken-1.15802311

CC BY-SASkrevet av Hans Græsli.
Sist faglig oppdatert 31.01.2022

Læringsressurser

Bærekraftig utvikling