Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Valg av skytjenester for Kåres rør AS

I denne oppgaven skal du vurdere hvilke skytjenester som vil passe for den fiktive bedriften Kåres rør AS.
Rørlegger Rune Olsen i arbeid. Verktøy. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Til denne oppgaven vil du trenge skytjenestekategoriene fra artikkelen om forskjellige typer skytjenester (lenke til artikkelen finner du nederst i oppgaven). Du vil også måtte gjøre noen undersøkelser på nettet for finne passende skytjenester som dekker de forskjellige behovene.

Kåres rør AS

Daglig leder Kåre Gundersen i Kåres rør AS har bedt deg utrede muligheten for bruk av skytjenester for å dekke noen av bedriftens IT-behov. Kåres rør AS har tjue faste ansatte. Av disse er fjorten rørleggere, to arbeider på lager og gjør leveranser, én person håndterer kundekontakt, én person arbeider med økonomi og lønn, og én person arbeider med renhold. I tillegg er Kåre selv daglig leder. Bedriften har ingen med dyp IT-kompetanse, og de leier inn IT-støtte og service ved behov.

Foreslå skytjenester for å dekke de forskjellige behovene som beskrives. Definer også hvilken kategori skytjeneste hver enkelt er, og hvorfor den er passende for denne bedriften.

  1. Kåres rør ønsker en nettside. Nettsiden vil presentere noen eksempler på prosjekter som Kåres rør har gjort tidligere. Siden skal også inneholde enkle prislister og kontaktinformasjon til bedriften.

  2. Kåres rør har i dag en lokal server som kjører domenekontroller (AD). Hver ansatt har brukerkonto, og de fleste har en bærbar datamaskin de kan logge seg på. Det er behov for en domenekontroller, men Kåre Gundersen ønsker helst å bli kvitt avhengigheten av den lokale serveren.

  3. Rørleggerne som arbeider ute i feltet, må dokumentere arbeid de gjør, med delelister, timelister, tekstbeskrivelser, tegninger og foto. Tidligere har det vært et problem at disse dokumentene ligger på forskjellige bærbare datamaskiner og ikke er samlet og tilgjengelig for de som jobber i bedriftens lokaler.
  4. Kommunikasjon mellom ansatte ute i feltet og de som er på kontor/lager, har tidligere skjedd mest med telefon og SMS. Kåre ønsker at alle ansatte skal ha tilgang til en felles plattform for intern kommunikasjon som skal være tilgjengelig fra telefon og datamaskin. Løsningen bør gjøre det mulig å snakke direkte med ansatte eller skrive til grupper av ansatte / skrive til en prosjektgruppe.

Ekstraoppgave:

  1. Hvor mye vil de forskjellige løsningene du foreslår, koste for bedriften per år?

  2. Finnes det billigere alternativer (men som dekker behovet på en god måte) for noen av skytjenestene du har foreslått? Hvor mye kan de eventuelt spare på alternative løsninger?

  3. Hvor mye tid og spesialkompetanse tror du Kåres rør vil trenge for å sette opp de forskjellige løsningene du har foreslått? Vil de trenge å leie inn spesialkompetanse?


Relatert innhold

Skytjeneste er når tjenester, lagring og prosessering kjører på eksterne serverparker via Internett i stedet for å være på lokale servere i bedriften.

CC BY-SASkrevet av Tron Bårdgård.
Sist faglig oppdatert 29.04.2021

Læringsressurser

Virtualisering av IT-ressurser