Hopp til innhold

Oppgave

Tjaeleme-maalle: Filme-analyse

Tjaeleme-maalle mij datnem viehkehte aktem filme-analysem tjaeledh.

LK06
Sist oppdatert 16.01.2019
Skrevet av Ragna Marie Tørdal og Sissel Stokkedal

Læringsressurser

Saemien filmestudije-aarkh