Hopp til innhold

NDLA film

Læringsstier

I læringsstiene får du mulighet til å gå i dybden i filmens verden. Her er læringsmål, filmer og filmklipp, teori, oppgaver og refleksjon over egen læring satt sammen steg for steg.

Læringsressurser

Læringsstier

MenuBook

Læringssti

MenuBook

Fagstoff

MenuBook

Oppgaver og aktiviteter

MenuBook

Kildemateriale