Hopp til innhold

Dokumentarfilm

Bioenergi

Kan bioenergi være framtidas energikilde? Det er hovedspørsmålet i denne dokumentarfilmen. Det blir stadig varmere på jorda. Noe av grunnen er at mengden karbondioksid i atmosfæren vår øker. Bioenergi tilfører ikke karbondioksid til atmosfæren slik fossilt brennstoff gjør.

Om filmen

Bioenergi er en svensk dokumentarfilm som handler om hvorvidt bioenergi kan erstatte fossile brensler og på denne måten bidra til bedre klima på kloden.

Forskere har funnet ut at andelen karbondioksid i atmosfæren har økt dramatisk siden midten av 1700-tallet. Mye av årsaken til økningen er bruken av fossile brensler slik som kull og olje. Dette er effektive energikilder, men tilgangen til dem er begrenset, de er ikke fornybare, og de slipper ut store mengder karbondioksid i atmosfæren vår, noe som igjen skader jordas klima.

Bioenergi bidrar til å minske de negative klimautslippene i atmosfæren. I filmen får vi bli med til fabrikker i Sverige som produserer ulike typer biodrivstoff. Filmen gir også et innblikk i forskning og utvikling innenfor feltet.

Den økende bevisstheten rundt verdens klimautfordringer har økt etterspørselen etter og interessen for bioenergi. Selv om det er mye positivt ved bioenergi, løfter filmen også fram negative sider ved hvordan ulike typer biodrivstoff produseres.

Bærekraftig produksjon?

Noen kritikere peker på at framstillinga av biodrivstoff faktisk øker de samlede utslippene i atmosfæren, sammenlignet med fossile brensler. Årsaken til dette skal være at det kreves mye mer energi for å produsere biodrivstoff.

En annen kritikk går ut på at verdifulle jordbruksområder blir brukt til å produsere biodrivstoff i stedet for mat.

Flere land har innført lovverk og reguleringer for å motvirke de mer negative sidene ved bioenergi. Kan flere av bioenergiens negative sider bety at dette likevel ikke er den beste alternative energikilden?

Relatert innhold

Innholdet av karbondioksid i luften har økt dramatisk, og det har blitt stadig varmere. Bioenergi kan være en måte å møte denne utfordringen på.

CC BY-SASkrevet av Anne Cathrine Andersson. Rettighetshaver: Norgesfilm AS
Sist faglig oppdatert 07.04.2022

Læringsressurser

Klima