Hopp til innhold

Dokumentarfilm

Pøbler

ADHD, dysleksi, rusproblemer, mobbing og andre utfordringer har gjort livet vanskelig for ungdommene vi møter i dokumentarfilmen Pøbler.

Om filmen

Filmen handler om hva som skjer med ungdom som ikke klarer å gjennomføre videregående skole, noe som i norsk sammenheng er en aktuell problemstilling. Ungdommene i Pøbler har falt ut av skolen, og mange har vansker med å få innpass i arbeidslivet. Jan Olav, Jakob og Maylén er tre av ungdommene på kurset.

Jan Olav (24) har nettopp kommet ut fra fengsel etter å ha sonet en dom for grov vold. Han har også dysleksi, noe som gjør det vanskelig for ham å ta del i samfunnet.

Jakob (25) har utviklet svært usunne rusvaner. I filmen forteller han at fra første gang han drakk seg full, var han «solgt». Plutselig opplevde han at han kunne prate som en foss.

Maylén (24) har ADHD. Dette gjør at hun alltid har hatt problemer med å sitte stille og med å konsentrere seg. Maylén har hatt problemer med å passe inn på skolen, og medelever har ofte oppfattet henne som slitsom. Dette har ført til mobbing og isolasjon.

Pøbelprosjektet

Pøbelprosjektet ble startet av Eddi Eidsvåg, som et kurs for enslige forsørgere i 1997. I dag drives prosjektet med målsetting å få mennesker ut i jobb eller skole.

Med støtte fra NAV kan ungdom søke om å bli med i prosjektet for å lære hvordan de bør gå fram for å få seg jobb. De kurses også i ulike strategier de kan bruke for å klare seg bedre i samfunnet generelt. Ungdommene oppfordres også til å jobbe med å endre negative tankemønstre.

CC BY-SASkrevet av Tina Andersson. Rettighetshaver: Norgesfilm AS
Sist faglig oppdatert 21.06.2019

Læringsressurser

Minoriteter, mangfold og utenforskap