Hopp til innhold

NDLA film

Demokrati og medborgerskap

Demokrati og medborgerskap er et tverrfaglig tema som handler om demokratiske spilleregler og verdier. Film kan være en nyttig læringsressurs når du skal forstå ulike demokratiske prosesser.

Minoriteter, mangfold og utenforskap

Filmene som er samlet her, har noe til felles. De peker alle på at respekt for andre mennesker, og spesielt for dem som er annerledes, er en forutsetning for å skape et inkluderende samfunn. På denne måten kan filmene bidra til forståelse for hva som skaper diskriminering, fordommer og rasisme.

Læringsressurser

Minoriteter, mangfold og utenforskap

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriell