Hopp til innhold

Arbeidsoppdrag

Oppgaver til Himmelen bak huset

Novellefilmen Himmelen bak huset (2011), regissert av Steffan Strandberg og med manus av Trond Arntzen, er en adaptasjon av Gaute Heivolls barnebok med samme navn. I disse oppgavene skal du jobbe med filmens handling, karakterer og tema og undersøke hva som skiller filmen fra boka.

Oppgaver til filmen

 1. Gi en karakteristikk av Jon. Hvor gammel tror du han er? Hva gjør han? Hvilke egenskaper mener du at du kan se at han har, ut ifra dette korte møtet vi får?

 2. Hvordan vil du beskrive forholdet mellom faren og Jon? Synes du det forandrer seg gjennom filmen?

 3. Mange av scenene går veldig tett på og zoomer inn på motivet, for eksempel ansiktet til Jon eller arket og blyanten når han tegner. Hva gjør det med din opplevelse av historien?

 4. Hvorfor får ikke Jon sove? Og hva skjer med ham om nettene?

 5. Hva gjør faren med den røde tråden, og hvorfor?

 6. Hvilken betydning har den røde tråden sett ut fra Jons perspektiv?

 7. Hvilken rolle har trehuset i hagen for Jon? Hva skjer der om natten? Og hvordan tolker du slutten, da Jon og faren snekrer på trehuset?

 8. Jon opplever at moren ikke har noe ansikt når hun kommer til ham om natta, men hun har ansikt når han «møter» henne på natta. Hvordan tolker du dette?

 9. Hvordan kan du se at både Jon og faren er i en sorgprosess? Begrunn svaret ditt.

 10. Tolk tittelen «Himmelen bak huset».

 11. Hva vil du si er tema i filmen?

Oppgaver til adaptasjonen

 1. Gi en karakteristikk av Jon ut fra det du får kjennskap til i boka. Synes du Jon er beskrevet likt i bok og i film?

 2. Hvordan vil du beskrive forholdet mellom faren og Jon – i boka og i filmen? Synes du forholdet beskrives likt i de to mediene?

 3. Sammenlign fortellerperspektiv i bok og film. Hva slags forteller er det i boka? Hvordan er fortellerperspektivet i filmen, det vil si, hvem sitt perspektiv ser vi historien gjennom i filmen? Begrunn svaret ditt med å peke på virkemidler i boka og virkemidler i filmen, som er brukt for å få fram dette fortellerperspektivet.

 4. I boka er den røde tråden det eneste som har farge, av illustrasjonene som presenteres. Hvordan tolker du dette? Finner du eksempler på fargebruk i filmen som du tenker har betydning for historien?

 5. Sammenlign møtet med moren om natta, i bok og film. Hva er likt? Er det noe som ikke er likt? Og om det er noe forskjeller, hvorfor tror du det er det?

 6. Hvordan skildres Jons drømmer i boka? Sammenlign skildringene av Jons drømmer, i bok og i film.

 7. Hvordan brukes lyden for å understreke Jons følelser? Begrunn svaret med å peke på enkelte scener i filmen.

 8. I boka får du en del informasjon som du ikke får i filmen. Lag en liste over informasjonen du får. Diskuter: Forandrer det noe på historien, eller er informasjonen i boka bare tilleggsinformasjon som virker utfyllende?

 9. Hva vil du si er tema i boka? Vil du si at temaet er det samme som i filmen?

CC BY-SASkrevet av Heidi Mobekk Solbakken.
Sist faglig oppdatert 21.06.2019

Læringsressurser

Filmatiserte bøker