Hopp til innhold

Fagstoff

Mat og religion

I et flerkulturelt samfunn som Norge vil du møte mennesker som har matskikker som skiller seg mye fra dine egne. Matskikker henger sammen med kultur, tradisjoner, råvaretilgang og hvilken religion man tilhører.
Tre unge kvinner spiser pizza på en restaurant. En av dem bærer hijab. Foto.

Religiøse kosthensyn

Mat er viktig i alle religioner, og hver religion har sine regler for hva som anses som spiselig eller ikke. Det er også gjerne egne ritualer knyttet til måltider og høytider, og i noen religioner praktiseres perioder med faste. For en som er troende, er det viktig å følge de retningslinjene som gjelder.

Når du jobber med å lage mat til andre, må du ha kunnskap om ulike matvaner, skikker og religiøse kosthensyn for å kunne tilrettelegge og lage god mat til alle. På den måten viser du også respekt for at andre har vaner og tradisjoner som er forskjellige fra dine egne.

Skikkene varierer innenfor samme religion

På samme måte som at et lands matkultur varierer mellom ulike landsdeler, vil også religiøse matskikker variere innenfor samme religion. Mennesker praktiserer religion forskjellig og har ulike tolkninger. Noen praktiserer religiøse matskikker strengt, andre er ikke så nøye på det. Det beste er å kommunisere med gjesten for å unngå misforståelser og høre hva slags ønsker og preferanser den enkelte har.

Når vi tilbyr ulike alternativer, som både en fiskerett, en kjøttrett og en vegetarrett, vil de fleste kunne velge en av disse.

Tenk over

  • Hvilke matskikker og regler kjenner du til fra ulike religioner?

  • Hvilke religiøse mattradisjoner er du vokst opp med?

CC BY-SASkrevet av Jannike Gausdal.
Sist faglig oppdatert 10.05.2023

Læringsressurser

Mat i ulike religioner