Hopp til innhold

Fagartikkel

Jødisk mat

Jødene har regler for hvilke typer mat og drikke som er tillatt og ikke tillatt. I Norge kaller vi maten som oppfyller alle de religiøse reglene i jødisk tro, for koshermat. Kosherreglene beskriver hva som er lov å spise.

Jødisk påskemåltid. Foto.
Kikertburger med brokkoli, tomat og agurk. Foto.

Koshermåltid

Hvordan vi forholder oss til de forbud og påbud som religion gir, varierer fra person til person. Dette gjelder også regler for kosthold. Det vil derfor finnes store variasjoner i kostholdet til medlemmer av samme religion.

Når du arbeider i restaurant- og matbransjen har du behov for kunnskap slik at du kan tilrettelegge for at jøder får koshermat dersom de ønsker det.

Bilde av et jødisk tradisjonelt påskemåltid. Foto.

Det jødiske påskemåltidet består av blant annet usyret brød, kylling, egg og salat.

I kantinen kan du kanskje kjøpe landgang med ost og skinke. Dette er mat som mange jøder ikke ville velge, både på grunn av at den inneholder svinekjøtt, og fordi det strider mot kosherreglene å spise kjøtt og melkeprodukter i samme måltid.

Jøder har også regler for tilberedningen av mat. Redskaper som brukes til kjøtt og melkeprodukter skal ikke berøre hverandre. Dette betyr at man har to sett av alt, ett sett til kjøttmat og ett for melkemat. Også oppvasken foregår i to ulike oppvaskkummer.

Sabbat

I jødedommen er sabbaten en ukentlig høytid. Ordet kommer av det hebraiske ordet schabbath som betyr å holde opp med eller hvile. Sabbaten strekker seg fra solnedgang fredag kveld til solnedgang lørdag kveld. Husmoren velsigner og tenner sabbatslysene. Husfaren velsigner vinen og skjærer sabbatsbrødet. Måltidsfellesskapet er hellig for en jødisk familie. Husmoren har avgjørende betydning for å ivareta jødiske skikker. Etter tradisjonen slutter sabbaten når tre stjerner viser seg på himmelen lørdag.

Kosherreglene:

  • Alt som vokser i jorden, melk og melkeprodukter fra tillatte dyr, samt egg fra tillatte fugler er lov.
  • Pattedyr som er drøvtyggere og har delte klover kan spises. Det kan dermed ikke svin, hest og kamel.
  • Kun tradisjonelt oppdrettede fugler som høns, gjess, ender, duer og kalkuner er lov. Rovfugl er ikke tillatt.
  • Både melke- og kjøttprodukter er lov, men må ikke blandes.
  • Pattedyr og fugler må være slaktet på jødisk vis (sjekting).
  • Kun fisk som har skjell og finner er kosher.
Sist faglig oppdatert 14.03.2020
Skrevet av Trine Merethe Paulsen og Guri Bente Hårberg

Læringsressurser

Mat i ulike religioner

Fagstoff