Hopp til innhold

Fagstoff

Jødisk mat

Jødene har regler for hvilke typer mat og drikke som er tillatt og ikke tillatt. I Norge kaller vi maten som oppfyller alle de religiøse reglene i jødisk tro, for koshermat. Kosherreglene beskriver hva som er lov å spise.
En jødisk storfamilie rundt et festbord med vann og vin. Mange leser i bøker på hebraisk. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Regler for kosthold

Hvordan vi forholder oss til de forbud og påbud som religion gir, varierer fra person til person. Dette gjelder også regler for kosthold. Det vil derfor finnes store variasjoner i kostholdet til medlemmer av samme religion.

Når du arbeider i restaurant- og matbransjen, må du ha kunnskap slik at du kan tilrettelegge for at jøder får koshermat dersom de ønsker det.

I kantinen kan du kanskje kjøpe landgang med ost og skinke. Dette er mat som mange jøder ikke ville velge, både fordi den inneholder svinekjøtt, og fordi det strider mot kosherreglene å spise kjøtt og melkeprodukter i samme måltid.

Jøder har også regler for tilberedningen av mat. Redskaper som brukes til kjøtt og melkeprodukter, skal ikke berøre hverandre. Dette betyr at man har to sett av alt, ett sett til kjøttmat og ett for melkemat. Også oppvasken foregår i to ulike oppvaskkummer.

Sabbat

I jødedommen er sabbaten en ukentlig høytid. Ordet kommer av det hebraiske ordet schabbath som betyr "å holde opp med" eller "hvile". Sabbaten strekker seg fra solnedgang fredag kveld til solnedgang lørdag kveld. Husmoren velsigner og tenner sabbatslysene. Husfaren velsigner vinen og skjærer sabbatsbrødet. Måltidsfellesskapet er hellig for en jødisk familie. Husmoren har avgjørende betydning for å ivareta jødiske skikker. Etter tradisjonen slutter sabbaten når tre stjerner viser seg på himmelen lørdag.

Et tradisjonelt jødisk påskemåltid. På et fat ligger det usyret brød, kylling, egg og salat. Til høyre ligger tekstsamlingen Haggada som brukes under påskemåltidet. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Kosherreglene

  • Alt som vokser i jorda, melk og melkeprodukter fra tillatte dyr samt egg fra tillatte fugler er lov.
  • Pattedyr som er drøvtyggere og har delte klover, kan spises. Det kan dermed ikke svin, hest og kamel.
  • Kun tradisjonelt oppdrettede fugler som høns, gjess, ender, duer og kalkuner er lov. Rovfugl er ikke tillatt.
  • Både melke- og kjøttprodukter er lov, men må ikke blandes.
  • Pattedyr og fugler må være slaktet på jødisk vis (sjekting).
  • Kun fisk som har skjell og finner, er kosher.
CC BY-NC-SASkrevet av Trine Merethe Paulsen og Guri Bente Hårberg.
Sist faglig oppdatert 29.03.2023

Læringsressurser

Mat i ulike religioner