Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Statuser, backstage og frontstage

I denne oppgaven skal dere blant annet øve på å kontrollere hvilket inntrykk andre får av dere.
En blid bussjåfør. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Oppgave 1: Statuser

Den sosiale personen består av ulike statuser, for eksempel mor, lege, datter, tennisspiller og så videre. Hvilken status du velger å spille ut, er avhengig av hvilken sammenheng du befinner deg i.

Hvilke tre statuser mener du er dine viktigste og hvorfor? Skrive ned både statusene og begrunnelsene dine.

Spør fem personer i klassen din om det samme, og be dem begrunne svarene sine.

Hva tror du er grunnen til at mange personer på samme skole kan rangere statusene sine forskjellig? Hvilke faktorer er det som spiller inn? Familie, oppvekst, religion, økonomi?

Oppgave 2: Backstage og frontstage

Erving Goffman bruker begrepet inntrykkskontroll for å forklare når mennesker forsøker å kontrollere hva slags inntrykk andre får av dem, og i denne oppgaven skal dere øve på dette.

For å gjøre det skal dere lage tre små rollespill mellom a) en bussjåfør og en passasjer, b) en lege og en pasient, og c) en hotellresepsjonist og en gjest. Men før dere sette i gang må dere gjøre litt forarbeid.

Forarbeid

Sett dere sammen i grupper på seks personer, ett par til hvert rollespill.

Diskuter hvordan en bussjåfør, lege og en hotellresepsjonist burde oppføre seg. Hvilke rammer for oppførsel er det statusen setter? Dere må begrunne argumentene deres. Hvorfor oppfører en bussjåfør/lege/hotellresepsjonist seg på en bestemt måte?

Rollespill

Etter at dere har gjort forarbeidet, lager dere tre korte rollespill som skal vises til resten av klassen. Alle parene skal spilles i to omganger. Først skal bussjåføren/legen/hotellresepsjonisten oppføre seg slik statusen krever. Deretter skal de bryte med de forventningene statusen innebærer. Her kan de som jobber sammen bytte roller, så den som var bussjåføren neste gang er passasjeren, og så videre. I begge omgangene må dere gå backstage for å planlegge hvordan dere skal styre inntrykkene motspilleren (og publikum) får av dere frontstage.

Etterarbeid

Etter at rollespillene er utført, skal dere sette dere sammen igjen for å diskutere hvilken av disse statusene som har det største spillerommet, og hvorfor. Hvilken status åpner for at innehaveren kan forme den mest etter sitt bilde? Argumenter for svarene deres.

CC BY-SASkrevet av Kai Arne Ulriksen.
Sist faglig oppdatert 17.06.2019

Læringsressurser

Sosialisering