Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Tilskrevet og ervervet identitet

Alle har en identitet. Hva består den av? Klarer du å finne noen deler som din identitet inneholder, og klarer du å skille de ervervede og tilskrevne delene fra hverandre?
Speilbilde av ung kvinne i blått rom. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Oppgave 1

I denne oppgaven skal du lage et tankekart med deg selv i midten. Rundt deg skal du skrive ned det du mener din identitet består av. Det kan for eksempel være mann, elev, håndballspiller, musiker, nordlending, vestlending, nordmann, afghaner, kvinne, gamer og så videre. Forsøk å finne så mange som mulig.

Oppgave 2

I den første oppgaven skrev du ned så mange deler av din identitet som du kunne finne. I denne oppgaven skal du skille de ulike delene inn i ervervede og tilegnede identiteter.

Lag to kolonner. I den ene kolonnen skal du skrive ned de ervervede identitetene, altså, de identitetene du har valgt selv. I den andre kolonnen skal du skrive ned de tilegnede identitetene. Det vil si de identitetene du har fått tilskrevet, enten du vil det eller ikke. Det kan for eksempel være kjønn og etnisitet.

Målet med oppgaven er med andre ord å vite hvilke deler av din identitet du har valgt selv, og hvilke deler du ikke har valgt selv.

Oppgave 3

I fagteksten om identitet får du vite at senmoderne identitet handler om at enhver person kan skape sin egen identitet, blant annet fordi man blir påvirket av flere ulike impulser nå enn hva som var tilfellet tidligere. Noen kan identifisere seg med animekulturen fra Japan, mens andre identifiserer seg med britisk fotballkultur. Årsaken til dette identitetsmangfoldet er at vi har tilgang til utallige inspirasjonskilder gjennom internett, TV, tegneserier og filmer.

Reflekter over hvilke impulser som påvirker din identitet mest. Er det et fotballag, politikk, musikksjangre eller noe annet? Det er fullstendig mulig å bli påvirket av flere kilder enn bare én. Målet er at du skal bli bevisst på hva din identitet består av.

CC BY-SASkrevet av Kai Arne Ulriksen.
Sist faglig oppdatert 17.06.2019

Læringsressurser

Sosialisering