Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Inkluderingsagentene

Hvert år kommer det mindreårige asylsøkere til Norge. De har ofte en helt annen kulturell og sosial bakgrunn. Hvordan kan man inkludere disse ungdommene i det norske samfunnet og hindre at de marginaliseres og faller utenfor?

Oppgave 1: Intro

Diskuter i grupper:

 • Hvilke utfordringer tror dere mindreårige asylsøkere møter når de kommer til Norge?
 • Hvordan kan man på best mulig måte integrere mindreårige asylsøkere som kommer til Norge? Lag en liste med minst tre konkrete forslag.
Hva er integrering?

Integrering vil si at man forsøker å inkludere innvandrere som likeverdige deltakere i samfunnet, samtidig som de fortsetter å opprettholde sin kulturelle identitet og sitt kulturelle fellesskap.

Skal integreringen lykkes, må ulike arenaer i samfunnet være åpne for innvandrerne samtidig som de har vilje og evne til å bli integrert. Vi kan skille mellom integrering på tre ulike områder:

 • Økonomisk integrering skjer gjennom deltagelse i arbeidslivet.
 • Sosial integrering skjer gjennom deltagelse i sosiale nettverk som omfatter etnisk norske.
 • Aktivitetsmessig integrering skjer gjennom deltagelse i frivillige organisasjoner, interesseorganisasjoner, idrettslag, politikk og aktiviteter knyttet til skolen.

Oppgave 2: Inkluderingsagentene

Se episode 1 og svar på spørsmålene.

 1. Hva er oppgavene til inkluderingsagentene?
 2. Hvordan jobber inkluderingsagentene i praksis for å skape inkludering?

Oppgave 3: Integreringsaktiviteter

Se episode 2 og svar på spørsmålene.

 1. Hvilke konsekvenser kan manglende integrering få?
 2. Hvordan kan fotball hjelpe ungdommene å bli bedre integrert? Hvilke andre aktiviteter foruten fotball tror du kan hjelpe asylsøkere å bli bedre integrert?

Oppgave 4: Vennskap

Se episode 3 og svar på spørsmålene.

 1. Hvorfor kan det være vanskelig for asylsøkere å få venner og sosiale relasjoner til norske ungdommer?
 2. Hvordan kan man få mer kommunikasjon og kontakt mellom norske ungdommer og mindreårige asylsøkere som kommer hit?

Oppgave 5: Integrering er inkludering

Se episode 4 og svar på spørsmålene.

 1. Hvordan kan opplevelser som rafting og gåtur over Besseggen bidra til integrering?
 2. Programlederen sier til slutt at «integrering er inkludering». Forklar med egne ord hva du tror han mener med det.

Oppgave 6: Refleksjonsnotat

I denne oppgaven skal du tenke deg at du er en inkluderingsagent og har ansvar for en mindreårig asylsøker.

 1. Bestem alderen og hvilket land den mindreårige asylsøkeren kommer fra. Bruk gjerne SSB til å sjekke hvilke land de mindreårige asylsøkerne har kommet fra de siste årene.
 2. Finn ut litt mer om landet og kulturen asylsøkeren kommer fra, og beskriv kort bakgrunnen hans eller hennes.
 3. Beskriv hvilke utfordringer asylsøkeren møter i Norge.
 4. Reflekter over hvordan du kan hjelpe ham eller henne med å løse utfordringene og bli integrert i det norske samfunnet.

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Karl Henrik Aanesen.
Sist faglig oppdatert 04.01.2021

Læringsressurser

Marginalisering, utenforskap og inkludering