Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Nye former for utenforskap

Vi deltar alle i ulike sosiale arenaer gjennom livet, i ulik grad og ofte med ulike premisser. Hva kan føre til at noen skyves utenfor en sosial arena? Her finner du oppgaver som hjelper deg å reflektere over dette.
Fire trehvite leddukker står i ei gruppe og ser ut som de snakker sammen. Ei rød leddukke står bak dem, har ryggen til og ser ned i bakken. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Den danske dokumentarserien Mannefall følger ei gruppe menn som alle er enslige og barnløse. Flere er ufaglærte eller har lav utdanning, noen er arbeidsledige, og noen har helserelaterte utfordringer.

Er det slik at menn blir marginaliserte og opplever utenforskap i dagens samfunn? I denne oppgaven skal du reflektere over og drøfte dette spørsmålet.

Oppgave 1. Forarbeid

Jobb i grupper på tre eller fire.

 1. Ta utgangspunkt i nøkkelordene som er listet opp under.

  arbeid
  utdanning
  familie
  venner
  økonomi
  helse
  kjønn

  Diskuter og reflekter over hvordan ulike sosiale forhold kan virke sammen og påvirke menneskers mulighet til deltagelse i arbeidsliv og samfunnsliv.

 2. Diskuter hvordan dere forstår og tolker begrepene marginalisering og utenforskap.

Oppgave 2. Skriftlig oppgave


Oppgave 3. Etterarbeid

Diskuter i grupper: Hva kan bidra til å skape et mer inkluderende arbeids- og samfunnsliv for slike menn som skildres i dokumentaren?

Dere kan bruke punktene under for å komme i gang med diskusjonen.

 • Hvordan kan mennene bli en del av arbeidsmarkedet?

 • Hvordan kan mennene få seg partner eller familie, hvis de ønsker det?

 • Hvordan kan de få bedre helse, både psykisk og fysisk?

 • Hvilke faktorer er det viktigst å starte med for at de skal bli bedre inkludert i samfunnet?

 • Hvem bør ha ansvaret for å endre situasjonen deres? Mennene selv, samfunnet de lever i eller begge parter?

CC BY-SASkrevet av Kristin Sundstrøm.
Sist faglig oppdatert 21.05.2021

Læringsressurser

Marginalisering, utenforskap og inkludering