Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Pøbler

Hvordan kan marginalisert ungdom bli bedre integrert i samfunnet? Pøbelprosjektet ble startet i Stavanger i 1997 og jobber for å få ungdommer tilbake i jobb eller utdannelse. De gjennomfører et seks ukers langt kurs og følger opp ungdommene i ettertid. Vi ser en film om prosjektet og diskuterer.
Sju ungdommer sitter ved et bord og lytter. Foto fra filmen Pøbler.

Oppgave 1 – før dere ser filmen

Før dere ser filmen, diskuter følgende:

 1. Hva forbinder dere med ordet «pøbler»?
 2. Hvorfor tror du de har valgt å kalle det «Pøbelprosjektet»?
 3. Hvis dere skulle ha laget et seks ukers kurs for å få marginaliserte ungdommer tilbake i jobb eller utdannelse, hva ville dere ha fokusert på å lære dem?
Hva er marginalisering?

Marginalisering er en prosess der enkeltindivider eller grupper blir skjøvet ut i ytterkantene (marginene) av samfunnet. Når du er marginalisert, befinner du deg i en gråsone hvor du hverken er helt på utsiden eller helt på innsiden. Det kan for eksempel være tilfelle hvis du ikke får fast jobb, dropper ut av skolen eller har problemer med rusmidler.

Oppgave 2 – etter at dere har sett filmen

Se filmen og svar på de følgende spørsmålene:

 1. Var det noe som overrasket deg i filmen? Begrunn svaret.
 2. Hva var noen av årsakene til at ungdommene i filmen ble marginalisert?
 3. Hvordan jobber Pøbelprosjektet for å inkludere ungdommene i samfunnet?
 4. Når marginalisering på ett område leder til marginalisering på andre områder, sier vi marginaliseringen er kumulativ. Finn eksempler på at ungdommene i filmen blir utsatt for kumulativ marginalisering, og forklar hvordan de ulike formene for marginalisering kan ha virket sammen.
 5. I Pøbelprosjektet får ungdommene praktisk kunnskap og ferdigheter, og de møter klare og tydelige krav og forventninger. De jobber også med å opparbeide en bedre selvfølelse og gode relasjoner til de andre ungdommene i gruppa og de voksne på kurset. Reflekter over hvordan disse faktorene virker sammen, og hvorfor det er viktig å jobbe med dem samtidig for å kunne lykkes med et slikt prosjekt.
 6. Pøbelprosjektet har lykkes med å få flere ungdommer i arbeid som tidligere kanskje ville ha droppet ut av skolen. Diskuter hvordan man kan endre den norske skolen for å gi et bedre tilbud til de ungdommene vi møter i filmen.

Oppgave 3 – refleksjonsnotat

Velg en av personene i filmen. Skriv et refleksjonsnotat om hans eller hennes vei inn i og ut av en marginalisert posisjon. Ta gjerne utgangspunkt i følgende spørsmål:

 • Hva var de viktigste årsakene til at han eller hun ble marginalisert?
 • Hva slags hjelp fikk han eller hun på kurset som hjalp dem videre? Begrunn svaret.
 • Hva kan han eller hun gjøre selv, og hva slags oppfølging og hjelp har han eller hun behov for videre framover?
 • Hvilke ulike teorier om sosiale avvik og marginalisering kan du bruke for å belyse hans eller hennes situasjon?

Relatert innhold

Marginalisering er en prosess der enkeltindivider eller grupper blir skjøvet ut i ytterkantene (marginene) av samfunnet.

CC BY-SASkrevet av Karl Henrik Aanesen.
Sist faglig oppdatert 08.12.2020

Læringsressurser

Marginalisering, utenforskap og inkludering