Hopp til innhold

Fagartikkel

Svinn hos leverandører

Det er viktig å velge riktig leverandør. Riktig leverandør betyr at butikken får rett vare til rett sted og rett pris.

LK20LK06
Lastebil fra Asko. Foto.

Med leverandør mener vi en person eller en bedrift som leverer en vare. Ofte er det slik at leverandøren leverer varer til en detaljhandel, som igjen selger til sluttkunden. I andre tilfeller, som med strøm eller kabel-TV, kan det være at leverandøren leverer direkte til forbrukeren.

Eksempler på svinn

Leverandørene kan gjøre flere typer feil som gir svinn. Her er noen av dem:

  • sende faktura med feil pris eller mengde
  • levere en annen varetype enn den som er bestilt
  • levere varer som ikke stemmer med bestillingen når det gjelder mengde og kvalitet
  • levere varer som er gått ut på dato eller snart går ut på dato
  • bruke uærlige sjåfører som stjeler varer på kjørerutene

Tiltak mot svinn

Bedriftene bør derfor sette inn tiltak mot leverandørene for å forebygge svinn. Aktuelle tiltak er å

  • sjekke leverandørens referanse, det vil si høre med andre kunder om de er fornøyde, før man velger leverandør
  • sjekke om leverandøren har etiske retningslinjer
  • etablere gode relasjoner med leverandørene og opparbeide gjensidig tillit
Sist oppdatert 24.02.2021
Skrevet av Monica Gjertsen Steinbakken
Rettighetshavere: NKI Forlaget og Amendor AS

Læringsressurser

Svinn

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?