Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Simulering og oppgaver om genmutasjoner

Utforsk hvordan endringer i DNA-sekvensen kan endre aminosyrene som inngår i et protein. Hvilke konsekvenser har de ulike mutasjonene for proteinet som blir laget?

Utforsk mutasjoner

Mutasjoner er feil i DNA-sekvensen. Utforsk hvordan endringer i DNA-sekvensen kan endre aminosyrene som inngår i et protein.

Bruk Endre DNA- knappen for å endre hele sekvensen, eller klikk på et enkelt nukleotid for å gjøre en insettings-, slettings- eller substitusjonsmutasjon. Hva gjør endringen i DNA-sekvensen med det resulterende proteinet?

Du kan raskt hoppe mellom DNA-sekvensen og det ferdige proteinet ved å bruke knappene Vis DNA og Vis protein.

Tilgjengelighet

Disse oppgavene kan være vanskelig å gjennomføre for personer med synshemming. De er ikke nødvendige for å dekke kompetansemåla i dette emnet. Kompetansemåla dekkes gjennom arbeid med de andre ressursene.

Oppgave 1

Velg Vis DNA og tegn av DNA-sekvensen som du ser på bildet.

Oppgave 2

Velg Transkriber og deretter Stop etter 12 steg. Dra i bildet slik at du ser hele mRNA-tråden.

  • Lag en ny tegning av DNA-trådene og de komplementære basene (mRNA) som har festet seg til den ene tråden.
  • Velg Vis protein og ta et skjermbilde av proteinet.

Oppgave 3

Nå skal du gjøre tre ulike endringer på DNA-tråden. Noter hvilke endringer du gjør, og ta skjermbilde av proteinet slik at du kan sammenligne effekten av endringene du gjorde.

  • Start prosessen på nytt. Velg Transkriber og deretter Stop etter 12 steg. Dra i bildet slik at du ser hele mRNA-tråden. Trykk på en av basene hvor det har festet seg en komplementær base, og velg Substitusjonsmutasjon som bytter ut en base med en annen base. Bytt ut basen, velg Vis protein og ta et skjermbilde av proteinet.
  • Gjenta prosessen med Insersjonsmutasjon som setter inn en ekstra base på DNA-strengen, og Delesjonsmutasjon som fjerner en base fra DNA-strengen.

Oppgave 4

Nå har du 4 skjermbilder av proteiner. Tre av disse er etter mutasjonene du gjennomførte. Drøft med andre hvilken virkning de ulike mutasjonene hadde. Hvilke av disse tre mutasjonene påvirker proteinsyntesen?

  • Substitusjonsmutasjon
  • Insersjonsmutasjon
  • Delesjonsmutasjon

Oppgave 5

Velg Translater og beskriv hva du får demonstrert i simuleringen.

Relatert innhold

Skader på arvestoffet som ikke blir reparert kan føre til sykdom, ulike plager, en ny egenskap eller ikke merkes i det hele tatt.

CC BY-SASkrevet av Hilde Ervik og Kristin Bøhle.
Sist faglig oppdatert 20.08.2020

Læringsressurser

Gener arves og endres