Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Født sånn eller blitt sånn?

Hvor stor del av identiteten din blir formet av genene, hvor mye skyldes det miljøet du vokser opp i, og hvor mye kan du bestemme selv? Når du ser deg selv i speilet – er du født sånn, er du blitt sånn, eller er du noe midt imellom?

Oppgave 1. Identitet og gener

Diskuter i grupper:

 1. Hvilke deler av identiteten din skyldes genene?
 2. I hvor stor grad begrenser genene mulighetene våre til å forme vår egen identitet?
 3. Plasser egenskapene i oppgaven under i den kategorien du tror er mest riktig. Skyldes de ulike egenskapene mest arv, mest miljø eller eller like mye begge deler? Diskuter deretter resultatene dine i oppgaven med resultatene til de andre i gruppa. Hvis dere er uenige, kan dere forsøke å finne ut mer på nettet.

Oppgave 2. Epigenetikk

Se filmen over og svar på spørsmålene:

 1. Om det er kulturen eller naturen som former mennesket, er et gammelt spørsmål. Hvorfor tror du så mange mennesker har vært opptatt av dette spørsmålet?
 2. Hvorfor kan det ifølge Dag O. Hessen være farlig å skylde på genene for måten vi oppfører oss på?
 3. Hvorfor er det så vanskelig å finne ut hvordan enkeltgener påvirker alt fra fysisk høyde til utroskap?
 4. Hvordan kan miljøet påvirke genene ifølge epigenetikk? Nevn noen konkrete eksempler.
 5. Hvorfor er det ifølge Dag O. Hessen naturlig for mennesket å være empatisk og vise omsorg overfor hverandre?
 6. Til slutt i filmen sier Dag O. Hessen at vår biologiske natur er langt mer positiv enn vi ofte tror. Dette er viktig å være klar over, fordi vi mennesker har en tendens til å bli det vi tror vi skal være. Hva mener Hessen med det? Er du enig eller uenig?
 7. Diskuter hvorfor det kan være viktig å ha kunnskap om epigenetikk, og måten genene påvirker oss, når vi skal kartlegge vår egen og andres identitet.
Forsker fjerner bit fra et molokyl. Manipulert foto.

Oppgave 3. Genmodifisering

Vi mennesker får i større og større grad kunnskap om hvordan vi kan endre det genetiske materialet vårt ved hjelp av bioteknologi. I framtiden blir vi kanskje nødt til å ta stilling til en rekke nye spørsmål. Diskuter følgende påstander:

 1. Det burde være lov å bruke bioteknologi til å unngå arvelige sykdommer hvis det blir mulig.
 2. Det burde være lov å bruke bioteknologi til å endre genene, slik at vi kan leve lenger hvis det blir mulig.
 3. Det burde være lov å bruke bioteknologi til å endre utseende og intelligens hvis det blir mulig.
 4. Hvis vi i framtiden bruker bioteknologi til å unngå arvelige sykdommer, leve lenger og endre utseende og intelligens, vil det i stor grad endre måten vi mennesker ser på oss selv og vår egen identitet på.
 5. I framtiden vil vi ved hjelp av bioteknologi kunne bli i stand til å leve evig, og da vil vi ikke lenger identifisere oss selv som mennesker, men guder.


Relatert innholdCC BY-SASkrevet av Karl Henrik Aanesen.
Sist faglig oppdatert 25.10.2020

Læringsressurser

Gener arves og endres