Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Forsøk: Mutasjoner med kortstokk

Bruk en kortstokk for å illustrere en tilfeldig rekkefølge av baser i DNA.
Hånd som holder spillkort. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Utstyr

 • Den genetiske kode
 • kortstokk: (ta ut kløver 2 slik at det er 51 kort i stokken, altså 17x3). Kortene representerer basene i DNA, slik: spar = A, hjerter = T, ruter = C og kløver = G.

Framgangsmåte

 1. Stokk kortene og legg dem etter hverandre. Oversett rekkefølgen av kortene til baserekkefølgen i DNA, som du skriver ned, som tripletter, i en tabell slik du ser nedenfor.
 2. Bruk baserekkefølgen i DNA til å finne de komplementære basene som blir i m-RNA.
  I DNA: Adenin binder seg til tymin, og cytosin binder seg til guanin.
  I RNA: Adenin binder seg til urasil, og cytosin binder seg til guanin.
 3. Bruk den genetiske koden og finn rekkefølgen av aminosyrene i proteinet etter baserekkefølgen i m-RNA (17 aminosyrer). Skriv ned rekken med aminosyrer i tabellen.
 4. Mutasjon: For å studere hvor dramatiske forandringer som kan oppstå i et protein når det skjer forandringer i DNA, kan du gjøre følgende:
  Fortsett med de kortene du la ut i punkt 1 og fjern ruter 5 fra plassen sin. Gjør deretter punktene 2 - 3 om igjen. Dette tilsvarer den typen mutasjon som kalles baseutfall.
 5. Vurder hvordan forandringene i proteinet avhenger av hvor i genet baseutfallet skjer.
 6. Legg ruter 5 tilbake på sin opprinnelige plass og erstatt dette kortet med kløver 2. Denne forandringen kalles punktmutasjon. Vis hvilke forandringer som oppstår i m-RNA og eventuelt i proteinet.

Resultat

Før opp resultatene dine i en tabell som den du ser nedenfor.

Drøfting

 1. Hvilke konsekvenser fikk de eventuelle forandringene som skjedde i baserekkefølgen for proteinet ditt i oppgave 4?
 2. Hva kan skje hvis et protein får endret rekkefølgen av aminosyrene det består av?
 3. Hvilke følger fikk punktmutasjonen i oppgave 6 for proteinet ditt?

Tabell

Lag en tabell som denne, men med plass til 17 tripletter.

Triplett

DNA

mRNA

Aminosyre

1

2

3

:

:

16

17

CC BY-NC-SASkrevet av Bjørg E. B. Aurebekk.
Sist faglig oppdatert 24.01.2019

Læringsressurser

Gener arves og endres