Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Livsstilen din

Bli bevisst på din egen livsstil ved å utforske aktivitetsnivå, skjermtid, søvnmønster og kosthold.

Mobiltelefon og notisblokk omgitt av treningsutstyr og mat. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Bakgrunn

Det er godt dokumentert at livsstilen vår, som omfatter blant annet fysisk aktivitet og kosthold, har stor betydning for helsa vår. En av de virkelig store helseutfordringene i dagens samfunn er inaktivitet i hverdagen. Endringer i reisevaner og arbeidsrutiner, tilgang til informasjon på internett og lettvinte løsninger på mange områder gjør at vi beveger oss mindre og mindre. Antall personer med fedmeproblemer øker faretruende i befolkningen. Derfor er det viktig å bli bevisst.

Helseundersøkelsen i Trøndelag. Logo.

Oppgave

Målet med oppgaven er at du gjennom økt bevisstgjøring om din egen livsstil skal kunne skape gode vaner i hverdagen – og på den måten få best mulig livskvalitet.

I denne oppgaven skal du

 1. bli bevisst på og loggføre aktivitetsnivå, skjermtid, søvnrytme og kosthold i 4–7 døgn ved hjelp av oppgaver og et eget registreringsskjema lenger ned (Livsstilen din – oppgaver og loggføring).
 2. innhente relevant bakgrunnsteori og lage en grafisk framstilling av egne resultater ved å bruke statistikk
 3. skrive rapport der du selv vurderer egne resultater og sammenligner dem med nasjonale anbefalinger og data fra Ung-HUNT. Bruk regnearket Ung-HUNT-data.

Filer

Rapporten skal inneholde

 • relevant bakgrunnsteori som omhandler nasjonale anbefalinger for søvnbehov, skjermtid, kosthold og fysisk aktivitet
 • beskrivelse av metode for innhenting av egne data
 • grafisk framstilling av egne resultater
 • drøfting av og refleksjon over egne resultater sammenlignet med nasjonale anbefalinger og Ung-HUNT-data
 • kildehenvisninger

Veiledning til læreren

Livsstilen vår påvirkes av de valgene vi tar i hverdagen, men også av sosiale faktorer. Dette omfatter forholdet elevene har til seg selv, til andre og til det sosiale miljøet i klassen, i hjemmet og på fritida. Dette er det viktig å være bevisst på når du skal veilede elever i denne oppgaven.

Oppgaven er beregnet å ta cirka 15 undervisningstimer, gjerne fordelt over tre uker. Den er godt egnet som en tverrfaglig oppgave i fagene kroppsøving, naturfag og matematikk.

Vedlagt ligger spørreskjemaet til Ung-HUNT. Det kan brukes til å gjennomføre undersøkelsen i klassen. Resultatene fra klasseundersøkelsen kan brukes på flere måter:

 • Du kan veilede elevene i hvordan de kan framstille egne resultater ved bruk av statistikk.
 • Du kan tilpasse oppgaven og gjøre den mer generell: Elevene kan, i stedet for å sammenligne egne data, sammenligne dataene fra klassen med nasjonale anbefalinger og Ung-HUNT-data.
 • Du kan tilpasse oppgaven og gjøre den enda mer omfattende: Elevene kan, i tillegg til å sammenligne egne resultater, også sammenligne dataene fra klassen med nasjonale anbefalinger og Ung-HUNT-data.

FilerKilde

NTNU. (u.å.). Om HUNT. Hentet 3. juni 2020 fra Om HUNT

CC BY-SASkrevet av Vegar Rangul og Camilla Øvstebø .
Sist faglig oppdatert 03.09.2020

Læringsressurser

Kosthold

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter