Hopp til innhold

Fagstoff

Tips til deg som skal ha eksamen i naturfag

Å gjennomføre muntlig-praktisk eksamen er uvant, og det er naturlig å være nervøs. Hvis du forbereder deg godt – på både faget og selve gjennomføringen – blir det lettere for deg å få vist fram det du kan.
Ungdommer sitter rundt et bord og samarbeider om skolearbeid. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Organisering

Når du skal opp til eksamen i naturfag, bør du først sette deg inn i hvordan muntlig-praktisk eksamen i naturfag organiseres ved din skole. Her kan du lese om blant annet kort og lang forberedelsestid: Eksamensordning i naturfag for elever og privatister (ndla.no).

Praktisk innslag

Eksamenen i naturfag er muntlig-praktisk. Dette innebærer at den også skal ha et praktisk innslag. I de fleste tilfeller innebærer dette at du skal gjøre et forsøk eller deler av et forsøk, og på den måten vise sensor og eksaminator hva du kan.

Et tips her er derfor å bruke tid på å gå gjennom elevforsøkene du har gjort i løpet av året, både med tanke på å koble dem til teorikunnskaper og med tanke på den praktiske gjennomføringen av forsøket:

 • Hva gjorde dere?
 • Hvorfor gjorde dere forsøket?
 • Hva fant dere ut?
 • Var det noen feilkilder som hadde betydning for resultatet?

Naturfaglige tekster

I den forberedte delen kan du få utdelt en fagtekst. Oppgaven kan være å svare på spørsmål knyttet til teksten eller å vurdere den.

Her er noen tips til hva du kan konsentrere deg om:

 • Hva handler teksten om? Hva forteller den deg?
 • Noter viktige begreper du støter på. Kan du forklare disse?
 • Hvilke deler av læreplanen tar denne teksten for seg?
 • Se etter diagrammer og tabeller. Hva forteller de?
 • Er det noen etiske dilemmaer knyttet til teksten?
 • Er det argumenter for eller imot noe?
 • Dersom teksten tar opp et tema som er konfliktfylt, hva dreier diskusjonen seg om? Har du argumenter for eller imot?

Presentasjon

 • Legg vekt på å vise hva du kan. Det er viktigere at dette kommer tydelig fram, enn at du viser hvor teknisk god du er med hjelpemidler. Vær nøye med å holde deg til tida du har til rådighet. Gå gjennom presentasjonen din hjemme, og ta tida på deg selv. Da vet du omtrent hvor lang tid framføringen tar.
 • Dersom oppgaven er så stor og åpen at du har valgt å avgrense den, er det viktig at du forklarer det i presentasjonen din.
 • Hva skal du snakke om? Husk å holde deg til nettopp dette. Øv deg på å snakke tydelig og rolig, slik at du får fram poengene dine. Det er dessuten viktig at du behersker stoffet du presenterer. Etter presentasjonen vil du nemlig kunne få spørsmål om det du la fram.

Repetisjon

 • Gå gjennom læreplanen, og repeter sentralt fagstoff på de områdene du er mest usikker på. Du vil bare få spørsmål fra det læreplanen handler om. Det kan være lurt å bruke kompetansemålene i læreplanen som sjekkliste når du forbereder deg. Bruk kjerneelementer som hjelp for å se hvordan kompetansemål henger sammen. Hvis du viser at du klarer å knytte sammen ulike emner i naturfag, tyder det på høy måloppnåelse.
 • Tren på å forklare faglig innhold for en medelev, eller snakk høyt med deg selv.
 • E-forelesningene gir deg oppsummeringer av så å si alle temaene i læreplanen for naturfag gjennom lyd, bilder, animasjoner og oppsummeringsoppgaver. Disse egner seg svært godt til repetisjon før eksamen.

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Kristin Bøhle og Monica Svorkmo-Lundberg.
Sist faglig oppdatert 07.09.2021

Læringsressurser

Eksamen i naturfag