Hopp til innhold

Fagstoff

Eksamensordning i naturfag for elever og privatister

Eksamen i naturfag er muntlig-praktisk. Det betyr at eksamen er muntlig og har en praktisk del. Den består av en forberedelsesdel og en del med eksaminasjon.
Ung mann i rutete skjorte ser på tusjtavle fylt med kjemiske formler skrevet med blått. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Muntlig-praktisk eksamen

Alle som har naturfag på videregående, får en muntlig-praktisk prøve hvis de blir trukket ut til eksamen i naturfag. Dette betyr at eksamenen er muntlig, og at den skal ha et praktisk innslag. Eksamenstida er inntil 45 minutter.

Lokalgitt

Eksamensoppgaven blir lagd på skolen din og kalles derfor lokalgitt. Faglæreren din lager oppgaven i samarbeid med en lærer (sensor) fra en annen skole.

Trekkfag

Naturfag er et trekkfag. Det betyr at du kan bli trukket ut til eksamen i faget. Omtrent 20 prosent av vg1-elevene trekkes ut til eksamen i ett fag. 48 timer før selve eksamenen får du vite om du har blitt trukket ut.

Eksamen for elever

Hvis du er elev, kan du bli trukket ut til muntlig-praktisk eksamen med forberedelsesdel. Eksamenen blir utarbeidet og sensurert lokalt.

Eksamen for privatister

Hvis du har meldt deg opp som privatist, skal du opp til muntlig-praktisk eksamen. Eksamenen blir utarbeidet og sensurert lokalt.

Forberedelsesdel

Du får vite om du har blitt trukket ut til eksamen, 48 timer før eksamensdagen. Helge- og helligdager teller ikke med. Det betyr at hvis du blir trukket ut til eksamen på en fredag, vil eksamensdagen bli den påfølgende tirsdagen.

Tida fra eksamensoppgaven deles ut, kalles forberedelsestid. De aller fleste fylkene har lang forberedelsestid (48 timer) for elever, mens privatister har kort forberedelsestid (45 minutter).

Lang forberedelsestid

  • Du får utdelt tema/problemstilling inntil to dager før eksamen. Temaet/problemstillingen må være omfattende nok til at det vil være naturlig å trekke inn flere deler av læreplanen under selve eksaminasjonen.
  • Du skal forberede deg på å legge fram det temaet eller den problemstillingen du har fått tildelt. Det er ikke noe krav om at dette må være en digital presentasjon, men for mange vil det være til god hjelp å ha noen lysbilder som støtte når de presenterer.
  • Alle hjelpemidler er tillatt i forberedelsestida.

Kort forberedelsestid

  • Forberedelsestida er vanligvis på 45 minutter, og forberedelsene skjer på skolen.
  • Når forberedelsestida starter, får du utdelt et tema eller en oppgave.
  • Alle hjelpemidler er tillatt, også internett og kommunikasjon.

Praktisk del

Gutt sitter ved bord med verktøy og utstyr til forsøk. Foto.

En muntlig-praktisk eksamen innebærer at du får en praktisk oppgave som du skal gjennomføre og forklare/drøfte i løpet av eksamen. Oppgaven blir hentet fra forsøk eller aktiviteter som har vært gjennomført i faget. Noen ganger blir den praktiske oppgaven gitt i forberedelsesdelen.

Eksaminasjon

Eksaminasjonen varer i inntil 45 minutter.

Presentasjon eller oppgave fra forberedt del

Ung, smilende kvinne presenterer foran i et klasserom. Foto.

I denne delen av eksamen skal du presentere det du har forberedt i forberedelsesdelen. Vær oppmerksom på at vurderingen baseres på den faglige forståelsen du viser i løpet av presentasjonen. Hvordan presentasjonen er lagd eller blir framført, skal ikke vurderes.

Det er vanlig at denne delen av eksamen varer i omtrent 15 minutter.

Fagsamtale med faglærer/eksaminator

Etter at du har presentert det du har jobbet med i forberedelsesdelen, vil faglærer/eksaminator innlede en fagsamtale. Den tar gjerne utgangspunkt i det du har presentert fra den forberedte delen. I tillegg vil den dreie seg om emner fra andre deler av læreplanen. På den måten vil du få muligheten til å vise at du har ulike typer kompetanse fra ulike områder.

Det vil også være en lærer fra en annen skole til stede under eksamen. Denne læreren kalles gjerne sensor og skal sammen med faglærer/eksaminator være med på å gi deg en vurdering. Noen ganger kan sensor delta i fagsamtalen og stille oppfølgingsspørsmål hvis noe er uklart.

Det er vanlig at denne delen av eksamen varer i inntil 30 minutter.

Vurdering

Når eksamen er over, går du ut av eksamenslokalet. Faglærer og sensor går gjennom det du har vist i løpet av eksamen, vurderer det opp mot vurderingskriteriene og setter en karakter.

Når du kommer inn igjen, vil sensor fortelle deg hvilken karakter du har fått, med en kort begrunnelse knyttet til vurderingskriteriene.

Vurderingskriterier

De enkelte fylkene har utarbeidet vurderingskriterier for muntlig-praktisk eksamen. Disse inneholder informasjon om hva man legger vekt på i vurderingen. Det er en god idé å ta utgangspunkt i disse når du forbereder deg. Du finner vurderingskriteriene som gjelder for ditt fylke, på hjemmesiden til skolen din.

I rammedokumentet for muntlig-praktisk eksamen i naturfag for elever i Østfold fylke kan du se et eksempel på vurderingskriterier.

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Kristin Bøhle, Monica Svorkmo-Lundberg og Thomas Bedin.
Sist faglig oppdatert 18.05.2023

Læringsressurser

Eksamen i naturfag