Hopp til innhold

Fagstoff

Hvorfor utarbeider vi markedsplaner?

Markedsplanen skal være til hjelp og støtte bedriften i å nå sine mål.
8 personer sitter rundt et bord og arbeider med PC-er, notatblokker og kaffekopper. Foto.

Markedsplanen er også et hjelpemiddel, et styringsverktøy, som skal sikre at vi gjennomfører de riktige markedsaktivitetene rettet mot riktig målgruppe til riktig tid. Arbeidet med markedsplanen hjelper oss til å tenke gjennom hva som er riktig kanal for å nå målgruppa, og med å ha kontroll på kostnadene.

Hva kan skje om bedriften ikke har en markedsplan?

Dersom bedriften ikke har en markedsplan, er det fare for at bedriften ikke når målene sine.

God planlegging skal sikre at

  • bedriften når målene sine
  • aktivitetene gir de resultatene bedriften ønsker
  • bedriften har god kontroll over kostnadene
  • bedriften når riktig målgruppe med riktig budskap på riktig tidspunkt
  • bedriften velger riktig kanal, en kanal der de vet at de finner målgruppa
  • aktivitetene blir gjennomført
Kvinne holder opp en stor tegning av en lyspære. Foto.

Dersom bedriften ikke har en plan for markedsaktivitetene sine, kan det fort bli dyrt, både fordi de ikke har god nok kontroll på kostnadene, og fordi de ikke har satt tydelige mål om hva de ønsker å oppnå. Det kan også være uklart hvem som har ansvaret for å gjennomføre aktivitetene, noe som i verste fall fører til at de ikke blir gjennomført. Og hvordan skal bedriften vite om markedsføringen var en suksess, om det ikke ble satt noen mål til å begynne med?

Rullerende markedsplan

I dag er det også mange bedrifter som har det vi kaller en rullerende markedsplan. En rullerende markedsplan er en plan for aktivitetene for en kortere periode enn ett år. Markedsplanen blir med andre ord oppdatert jevnlig, eksempelvis hvert kvartal. I dag skjer endringer raskt, og for at bedriften skal klare å tilpasse seg endringene, er tidshorisonten i planleggingen kort.

Et eksempel på en slik endring kan være at en konkurrent plutselig senker prisen på et produkt bedriften din også tilbyr, og markedsfører dette tungt i mange kanaler. Du ønsker å svare med en markedsaktivitet for din bedrift, selv om dette ikke lå inne i planen. Med en kortere tidshorisont i planleggingen kan du raskere snu deg rundt dersom situasjonen skulle endre seg.

Evaluering og erfaring

Etter at en markedsaktivitet er gjennomført, er det viktig å vurdere og analysere hvordan det gikk. Ble målene nådd, hva fungerte bra, og hva kan gjøres bedre?

Skrivebord med Mac, utskrift av grafer, notatblokk og en penn. Foto.

I dag foregår er en stor del av markedsføringen til en bedrift i digitale kanaler, for eksempel i nettaviser eller sosiale medier. I digitale kanaler får vi tilgang til mye data om resultatene av markedsaktivitetene.

Vi kan hente ut data om for eksempel

  • hvor mange som så annonsen
  • hvor mange som klikket på annonsen
  • hvor mange som klikket på annonsen, og hvor mange som deretter fullførte et kjøp eller tok kontakt med bedriften

Du kan også teste ulike budskaper i annonsene dine og se hvilket budskap som gir best resultater. For eksempel kan du bruke to forskjellige bilder for å se hvilket som genererer flest klikk til nettsiden din. Eller kan du teste to ulike tekster for å se om en av dem gir mer salg. Du kan også teste forskjellige kombinasjoner av tekst og bilde.

Dette er verdifull informasjon og erfaring som kan hjelpe deg i planleggingen av neste aktivitet eller neste års markedsplan slik at du får enda bedre resultater.

CC BY-SASkrevet av Annette Pemmer og Trine Malde. Rettighetshaver: Synlighet
Sist faglig oppdatert 04.04.2020

Læringsressurser

Markedsplan