Hopp til innhold

Fagstoff

Markedsplan og budsjett

Når vi jobber med markedsplanen, må vi tenke gjennom hvor mye penger vi har å bruke på markedsføring. De fleste bedrifter lager markedsplanene sine for ett år om gangen, og ofte på høsten samtidig som de lager budsjett (plan for inntekter og utgifter) for neste år.
Budsjettpapirer, kalkulator og en penn. Foto.

Fremme forslag til budsjett

Den som er markedsansvarlig i bedriften, kommer gjerne med et forslag til budsjett. Her kommer det klart fram hvor mye penger vi bør bruke, og hva vi forventer å få tilbake i form av salg. Forslaget til budsjett lages på grunnlag av aktivitetene vi har planlagt i markedsplanen.

Ofte vil en markedsfører ønske seg mer penger til sine aktiviteter enn det bedriften ønsker å sette av, og da er det markedsførerens jobb å tilpasse markedsaktivitetene til det budsjettet han eller hun får.

Hvordan sette opp et budsjett?

Når vi skal vurdere hva hver aktivitet vil koste, er det viktig å tenke gjennom følgende:

  • Hva koster det å annonsere i de kanalene vi velger?
  • Har vi det materiellet vi trenger (f.eks. annonser, reklamefilmer)?
  • Har vi de ressursene vi trenger? Har vi nok ansatte til å sette i gang og følge opp aktivitetene?
  • Har vi satt av nok penger til å teste ulike budskaper i forskjellige kanaler?

Fordi tilgangen til penger ofte er en begrensning, gjelder det å bruke de pengene vi har til rådighet, smart. Derfor er det viktig å prioritere de riktige aktivitetene, rettet mot riktig målgruppe og i riktig kanal, slik at vi får mest mulig igjen for pengene.

Et enkelt eksempel fra en nettbutikk for sportssko

  • Markedsføreren skal selge ut restlageret med årets sommersko med 50 prosent rabatt.
  • Salgsprisen per par er 500 kroner (vanlig pris er 1 000 kroner).
  • Målgruppa er unge mellom 15 og 30 år.
Utsnitt av beina til en person som har på seg hvite sko av typen Converse All Star. Bildet er dreid rundt så det ser ut som personen går opp ned. Foto.

Tenk etter

I hvilke kanaler tror du vi treffer målgruppa?

Vi gjør en test i flere kanaler og får disse resultatene:

test i to kanaler

Nr

Kanal

Kostnad for kampanjen

Solgte par

Inntekt

1

Facebook

100 000 kr

500

250 000 kr

2

YouTube

25 000 kr

400

200 000 kr

Hvilken kanal har gitt best effekt?

I dette tilfellet har kanal 1 gitt inntekter på 250 000 og kostet 100 000 kroner. Det betyr at bedriften sitter igjen med 150 000 kroner. I kanal 2 var inntektene 200 000 kroner, mens kostnadene var 25 000 kroner. Bedriften sitter igjen med 175 000 kroner.

Derfor har kanal 2 gitt best resultater, selv om inntektene var høyere for kanal 1.

Viktig med riktig pengebruk

Når vi lager markedsplanene våre, setter vi av en sum med penger til hver aktivitet. I planleggingen av hver kampanjeaktivitet vurderer vi hvor mye av pengene vi skal bruke til produksjon eller annonsekostnader, og hvordan vi skal fordele annonsekostnadene mellom de ulike kanalene.

Fordi riktig bruk av pengene er viktig for å få størst mulig effekt, er det også viktig å evaluere resultatene etter hver gjennomførte kampanje. Erfaringer fra tidligere markedsaktiviteter er en verdifull innsikt når vi lager markedsplanen vår.

CC BY-SASkrevet av Annette Pemmer og Trine Malde. Rettighetshaver: Synlighet
Sist faglig oppdatert 06.05.2020

Læringsressurser

Markedsplan