Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Standardisering

Hva menes med standardisering, og hvorfor er det viktig?
Skrue og mutter. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Oppgave 1

Standard Norge

Gå inn på nettsiden til Standard Norge, standard.no, og finn ut følgende:

  1. Hva er en standard?
  2. Hvilke fordeler kan en bedrift oppnå ved å bruke en standard?
  3. Hva innebærer det at et produkt er CE-merket?
  4. ISO 9000 er en samling av flere standarder, også omtalt som ISO 9000-familien. Når en virksomhet skal sertifisere kvalitetsledelsessystemet sitt, skjer dette etter kravene i ISO 9001. Hva oppnår man ifølge Standard Norge med et kvalitetsledelsessystem?

Oppgave 2

FNs bærekraftsmål

Standarder er ifølge Standard Norge et nyttige verktøy for å nå FNs bærekraftsmål. De har derfor lagd en oversikt over seksten standarder som kan bidra til å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Hva heter disse seksten standardene? Syv av disse standardene kan brukes av alle typer organisasjoner – hvilke er de syv?

Oppgave 3

Gå inn på nettsiden til STAND – Standardiseringsutvalget for norsk dagligvarebransje, stand.no, og finn ut følgende:

  1. Her brukes begrepene D-pak og F-pak. Finn ut hva dette står for.
  2. STAND nevner noen forutsetninger for å kunne måle, utveksle og evaluere servicegrad-data. Hva er disse forutsetningene?
  3. STAND beskriver seks forskjellige måltall. Hvilke er det? Det er anbefalt å prioritere tre av disse. Hvilke tre er det?

CC BY-SASkrevet av Tove Knutsen.
Sist faglig oppdatert 20.04.2020

Læringsressurser

Kvalitet og servicenivå