Hopp til innhold

Fagstoff

Vokabeln "Ein anderes Leben"

Ordsky. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Stell dir vor …

Stell dir vor, du wärst …
Forestill deg at du var …
Das ist lange her.
Det er lenge siden.
genau genommen
strengt tatt
ein paar
noen få
entweder – oder
enten – eller
man hat Glück, man hat Pech
man har flaks, man har uflaks
durch Krieg zerstört
ødelagt av krig
das Land, in dem du bald geboren wirst
landet der du snart blir født
Dein Leben könnte so verlaufen.
Livet ditt kommer kanskje til å forløpe slik.

Ein Soldat kehrt heim

Der Krieg tobt.
Krigen raser.
Deutschland kapituliert.
Tyskland kapitulerer. (= innrømmer nederlaget)
nach Kriegsende
etter krigsslutt
viele seiner Freunde
mange av vennene hans
von denen, die heimkehren
av dem som kommer hjem igjen
auf dem Weg zurück ins normale Leben
på veien tilbake til et normalt liv

Kurz vor deiner Geburt

kurz vor deiner Geburt
like før du blir født
eine demokratische Staatsform wird eingeführt
en demokratisk statsform blir innført
der Übergang von Monarchie zu Demokratie
overgangen fra monarki til demokrati
Es herrscht Unruhe.
Det hersker uro; det er urolige tider.
Sie erwarten ihr erstes Kind.
De venter sitt første barn.

Inflation

Inflation
inflasjon (= prisstigning)
wegen des Krieges
på grunn av krigen
fast bankrott
nesten bankerott (nesten ute av stand til å betale utgiftene sine)
Reparationszahlungen
reparasjonsbetalinger (= penger som den tapende part i en krig blir pålagt å betale til den seirende part)
um die Schulden bezahlen zu können
for å kunne betale gjelda
Hyperinflation
hyperinflasjon (prisstigning som er helt ute av kontroll)
dies führt zu
dette fører til
Geld, das immer schneller immer weniger wert wird
penger som stadig raskere blir stadig mindre verd
ein Laib Brot
et helt, større brød

Neues Kind – neue Hoffnung

von Luft und Liebe leben
leve av luft og kjærlighet
Ein kind kommt zur Welt.
Et barn kommer til verden.
Sie machen sich viele Sorgen.
De har mange bekymringer.
Sie können sich gar nicht richtig freuen über ...
de er ikke riktig i stand til å glede seg over ...
eine neue Währung wird eingeführt
en ny valuta blir innført

Die "Goldenen Zwanzigerjahre"

die "Goldenen Zwanzigerjahre"
de "gylne 1920–åra"
mit Toilette draußen im Hof
med utedo (= toalett ute i bakgården)
eine Wohnung mit fließendem Wasser
leilighet med innlagt vann
auf die Kinder aufpassen
ta seg av barna
In Berlin ist viel los.
I Berlin skjer det mye.
das Schulgebet
skolebønn
das Kirchenlied
salme

Wirtschaftskrise

bis
inntil
Die Börse bricht zusammen.
Børsen kollapser.
Es kommt zu einer weltweiten Wirtschaftskrise.
Det oppstår en verdensomfattende økonomisk krise.
noch immer
fremdeles
Die Krise trifft Deutschland mit voller Kraft.
Krisen rammer Tyskland med full tyngde.
Die Regierung schafft es nicht, die Krise zu lösen.
Regjeringa makter ikke å løse krisen.
Die Kritik wird immer lauter.
Kritikken blir stadig mer høylydt.

Adolf Hitler kommt an die Macht

an die Macht kommen
komme til makta
Hitler wird Reichskanzler.
Hitler blir statsminister.
Er schafft demokratische Grundrechte ab.
Han avskaffer demokratiske grunnrettigheter.
nach der Machtübernahme
etter maktovertakelsen
ein Anhänger der neuen Regierung
tilhenger av den nye regjeringa

Die Hitlerjugend

Die Hitlerjugend
nazistenes ungdomsorganisasjon for tyske barn og unge
auf etwas vorbereitet werden
bli forberedt på noe
die Rolle als Hausfrau und Soldatenmutter
rolla som husmor og soldatmor
großartig
storarta
auf den Führer vertrauen
ha tillit til føreren (= Adolf Hitler)
der Zusammenhalt
samhold
zelten
ligge i telt

Die Juden

dass das deutsche Volk zur arischen Rasse gehört
at det tyske folk hører til den ariske rase
nicht ganz
ikke helt
der Vater deines jüdischen Freundes
faren til din jødiske venn
sein Geschäft verlieren
miste forretningen sin
etwas laut sagen
si noe høyt
jedoch
imidlertid
Außerdem hat der Führer ja sicher recht.
Dessuten har føreren jo sikkert rett.

Krieg

Dir kann nichts Schlimmes passieren.
Det kan ikke hende deg noe alvorlig.
ganz unmerklich
helt umerkelig
(Der) Krieg bricht aus.
Det bryter ut krig. (Krigen bryter ut.)

Wie geht es weiter?

Wie geht es weiter?
Hva skjer nå?
Jetzt fängt unsere Geschichte erst richtig an.
Det er først nå historien vår begynner på ordentlig.
Der Sommerwind streift dein Gesicht und lockt dich fort.
Sommervinden streifer ansiktet ditt og lokker deg bort.
bald
snart
CC BY-SASkrevet av Marion Federl.
Sist faglig oppdatert 05.03.2017

Læringsressurser

"Unsere Mütter, unsere Väter"