Hopp til innhold

Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

CC BY-SA

Læringsmål

  • Du kan gjøre rede for noen viktige fakta om tysk historie i første halvdel av 1900-tallet.
  • Du har oversikt over skjebnen til de fem vennene i filmserien.
  • Du kan beskrive en av karakterene i serien nærmere: vedkommendes opplevelser, tanker og følelser.

Lernziele

  • Du kennst einige wichtige Fakten zur deutschen Geschichte in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts.
  • Du hast Übersicht über das Schicksal der fünf Freunde in der Filmserie.
  • Du kannst einen der Charaktere näher beschreiben: seine Erlebnisse, Gedanken und Gefühle.