Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Wortschatz: Eigenschaften und Gefühle

Übe Adjektive, die bei der Arbeit mit dem Film Systemsprenger nützlich sind.
Ei jente i strikka ullgenser holder en bamse mens hun leker i et slengtau. Utsnitt fra filmen Systemsprengeren.

1: Eigenschaften

Finde .

2 Eigenschaften

Diese Adjektive schreibt man oder gleich auf Deutsch.

3 Eigenschaften

Kennst du diese Adjektive?

4 Galgenmännchen (Hangman)

Ein Buchstabenspiel! Eigenschaften .

 • Gå i grupper på 3–4 deltakere.

 • Hver deltaker velger seg ett av adjektiva fra øving 1–3 og lager en rad med streker på en lapp, én strek for hver bokstav i ordet.

 • Elev A viser lappen sin. De andre på gruppa foreslår etter tur bokstaver og forsøker å finne fram til ordet.

 • Hvis den foreslåtte bokstaven fins i ordet, skriver elev A bokstaven på alle de riktige stedene.

 • Hvis bokstaven ikke fins i ordet, tegner elev A ett av elementene i Hangman-tegninga.

 • Dersom en elev på gruppa finner ordet før tegninga er ferdig, får han/hun et poeng.

 • Men dersom ingen på gruppa gjetter ordet før tegninga er ferdigstilt, får elev A et poeng.

 • Så viser nestemann på gruppa sin lapp, og de andre gjetter.

 • Den eleven som har flest poeng til slutt, vinner spillet.

5 Gefühle

Hat die Klasse eine eigene Liste über Gefühle ? Dann übe diese Wörter. Oder lerne die nützlichen Adjektive in dieser Übung:

6 Gefühle

Üb noch mehr nützliche Adjektive!

7 Gefühle mimen

Ein

 • Del dere opp i to eller fire grupper, avhengig av hvor mange elever det er i klassen. To og to grupper spiller sammen.

 • Hver gruppe skriver ned ti ulike følelser på små lapper, en følelse per lapp. Skriv ordet på både tysk og norsk. Brett lappene.

 • En elev fra gruppe A trekker en lapp fra gruppe B.

 • En elev fra gruppe B starter stoppeklokka, og eleven som har trukket lappen, begynner å mime følelsen som står på lappen.

 • De andre elevene i gruppe A gjetter nå på tysk: "Du bist ...!" Oder: "Bist du ...?"

 • Klarer gruppa å gjette riktig innen 40 sekunder og si ordet på tysk, får gruppa lappen og dermed et poeng.

 • Deretter er det en elev fra gruppe B som trekker en av lappene til gruppe A og mimer for gruppa si.

 • Leken fortsetter til lappene er brukt opp. Hvilken gruppe klarer å få flest poeng?

CC BY-SASkrevet av Anna Maria Holvik og Marion Federl.
Sist faglig oppdatert 29.03.2021

Læringsressurser

Systemsprenger