Hopp til innhold

Fagstoff

Journalistikkens framstillingsmakt

Journalistikken formidler ikke et nøytralt bilde av verden. Det vi ser, hører og leser er en versjon av verdensbegivenhetene som er filtrert gjennom det redaksjonelle medarbeidere mener er viktig og korrekt informasjon.
Kameramann og journalist i intervjusituasjon med snakkeboble. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Nyheter velges ut etter bestemte kriterier

Nyhetskriterier er et verktøy for praktisk journalistikk. Men nyhetskriteriene gir oss samtidig en forståelse av hvordan enkelte saker prioriteres foran andre saker. Nyheter som har sterke elementer av aktualitet, konflikt og nærhet, og som handler om elitepersoner eller elitenasjoner, har større mulighet for å få journalistisk omtale enn saker som ikke oppfyller disse kriteriene.

På samme måte vil saker som omhandler enkeltpersoner og mye følelser, og som handler om den lille mannens kamp mot systemet, ha større mulighet for å bli omtalt enn saker som ikke har disse elementene.

Mediene har framstillingsmakt

Makten til å framstille verden på denne typisk journalistiske måten, kaller vi for journalistikkens framstillingsmakt. Som lyttere, seere og lesere må vi alltid vurdere kritisk den informasjonen vi får gjennom journalistikken. Hvorfor har journalisten valgt akkurat denne vinklingen? Kunne journalisten ha intervjuet andre kilder som hadde andre opplysninger? Hva er utelatt i saken slik den blir framstilt?

Husk at journalistikkens framstilling av verden ikke er dekkende for alt som skjer rundt oss. Derfor må vi, i tillegg til tradisjonelle medier, bruke andre kilder for å få innsikt i hvordan verden faktisk er.

CC BY-SASkrevet av Joachim Laberg.
Sist faglig oppdatert 19.02.2020

Læringsressurser

Medier, makt og representasjon