Hopp til innhold

Fagstoff

Representasjon og mangfold i mediene

Mediene skal føles relevante for alle og treffe bredt. Et mangfold av stemmer i offentligheten er en demokratisk forutsetning. Nyhetsmediene har et spesielt ansvar for at ulike syn kommer til uttrykk.

Mediene skal framstille og representere ulike individer og grupper i samfunnet, de skal speile det samfunnet vi er en del av. Det betyr at nyhetsmediene skal dekke saker som representerer og treffer alle samfunnslag. Det er viktig at et bredt utvalg av grupper og miljøer slipper til som kilder og intervjuobjekter.

Representasjon og kildebruk

Noen mennesker kommer lettere til orde og får mer innflytelse i samfunnet enn andre. Det kan være ulike grunner til det. Økonomi, utdanning og kulturell bakgrunn er faktorer som kan påvirke. Undersøkelser viser at menn uttaler seg oftere i mediene enn kvinner. Politikere, næringslivledere og kjendiser får dessuten mye spalteplass.

Liten gutt ligger og hviler i bestefars hender. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

I et velfungerende demokrati er det viktig at alle grupper i samfunnet er synlige og har mulighet til å komme gjennom med sin stemme. Undersøkelser viser at medienes kilder og intervjuobjekter ikke gjenspeiler mangfoldet i samfunnet godt nok. Det gjelder blant annet medienes representasjon av innvandrere, funksjonshemmede, homofile og lesbiske. Barn og eldre mennesker blir også sjelden framstilt og representert i mediene.

Fattige mennesker er en annen gruppe som sjelden slipper til som kilder og intervjuobjekter i mediene. I Bergens Tidenes artikkelserie “Historier om fattigdom” satte avisen fokus på fattigdom. Her fortalte de fattige sine egne historier gjennom ulike debattinnlegg. Gjennom å være talerør for de fattige presenterte avisen nye perspektiver på fattigdom. Mediene påvirker den offentlige debatten i stor grad. Ved å sette ord på vanskelige følelser åpnet Monika Schelander og de andre bidragsyterne opp for en konstruktiv debatt i Bergen.

Her kan du lese Bergens Tidenes "Historier om fattigdom"


Mangfold av stemmer

Et mangfold av stemmer i mediene er en demokratisk forutsetning. Mediene skal føles relevante for ulike grupper og miljøer, de skal fungere som talerør og ivareta interessene til hele befolkningen. Mediene har makt til å påvirke hva og hvem som slipper til i offentligheten, pressen har selv forankret samfunnsansvaret sitt gjennom Vær Varsom-plakaten.

«Pressen ivaretar viktige oppgaver som informasjon, debatt og samfunnskritikk. Pressen har et spesielt ansvar for at ulike syn kommer til uttrykk.» (Vær Varsom-plakaten, 1.2)

To unge damer med hijab leser avis. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Kilde

Mathisen, B. & Morlandstø, L. (2019). Blindsoner og mangfold. Oslo: Orkana Akademisk.

Pressens faglige utvalg. (2015). Vær varsom-plakaten. Hentet 15. april 2020 fra https://presse.no/pfu/etiske-regler/vaer-varsom-plakaten/

CC BY-SASkrevet av Eva Sophie Wolff-Hansen.
Sist faglig oppdatert 04.03.2020

Læringsressurser

Medier, makt og representasjon