Hopp til innhold
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

CC BY-SA

Når du er ferdig med denne læringsstien skal du

  • forstå hvor viktig det er at ulike grupper og miljøer slipper til som kilder i mediene
  • forstå at et mangfold av stemmer i mediene er en demokratisk forutsetning
  • kunne forklare og bruke fagbegreper som dagsorden, portvaktfunksjon og definisjonsmakt
  • kunne finne ut hvilke saker som står på dagsorden
  • kunne argumentere i en debatt om temaet ungdom og representasjon