Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Dagsorden og representasjon

Mediene er med på å bestemme hvilke saker publikum blir opptatt av. Gjennom dagsordenfunksjonen har mediene stor innflytelse på samfunnet vårt. I denne oppgaven skal du undersøke hvilke saker som er på dagsordenen, og hvilke kilder som slipper til i mediene.

Mann rygger bakover når lys og røyk strømmer ut fra nettbrettet han holder. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Gå inn på tre ulike nettaviser og svar på spørsmålene

A: Dagsorden

  • Hva er dagens store nyhetssaker?
  • Hvorfor tror du disse sakene er satt på dagsordenen?
  • Hvilke av disse sakene synes du er mest interessant? Begrunn svaret ditt.

B: Representasjon

  • Hvilke stoffområder får mest plass – politikk, økonomi, helse eller kultur?
  • Hvem blir brukt som intervjuobjekter i de ulike sakene?
  • Pressen har et spesielt ansvar for at ulike syn kommer til uttrykk. Synes du dagens nyhetsbilde bærer preg av dette? Begrunn svaret ditt.
  • Noen grupper slipper sjelden til i mediene. Hvilke konsekvenser kan det ha for demokratiet vårt?
  • Barn og ungdom er eksempler på grupper som sjelden slipper til som kilder i mediene. Finner du eksempler på saker der barn og ungdom får ytre seg?





CC BY-SASkrevet av Eva Sophie Wolff-Hansen.
Sist faglig oppdatert 12.02.2020

Læringsressurser

Medier, makt og representasjon