Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Ta debatten! Ungdom og representasjon

Hvordan blir du påvirket av medienes dagsorden, og er sakene i dagens nyhetsbilde relevant for deg? Ungdom er en gruppe som sjelden slipper til i mediene, hvilke konsekvenser kan dette ha for demokratiet? Ta debatten med resten av klassen!
Glade ungdommer ser på mobiltelefonene sine. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Gå sammen i grupper på tre. Gå inn på tre ulike nettaviser. Finn ut hvilke saker som står på dagsordenen.

1. Diskuter spørsmålene

  • Hvilke saker i dagens nyhetsbilde er relevante for dere? Begrunn svaret, og vis til ulike saker.
  • Hvordan blir dere påvirket av det som skjer i nyhetsbildet nå? Gå inn på ulike eksempler.
  • På hvilken måte preger nyhetsmediene samtalene i vennegjengen din? Kom med konkrete eksempler.
  • Hvordan er ungdom framstilt og representert i dagens mediebilde? Finn eksempler på saker der ungdom er intervjuobjekter.

2. Drøft spørsmålet under i gruppa

Ungdom er et eksempel på ei gruppe som sjelden blir framstilt og representerert i mediene, hvilke konsekvenser kan dette ha for demokratiet?

  • Bruk fagbegreper når dere diskuterer, vær saklige, og finn ulike argumenter til spørsmålet.
  • Noter ned argumentene i gruppa. Alle gruppemedlemmene skal delta i drøftingen.


3. Debatt på sosiale medier

  • Del synspunktene med resten av klassen i ei lukket gruppe på Facebook. Hver gruppe skal dele minst tre ulike argumenter.
  • Vær saklige, og vis ytringsansvar!
  • Når alle gruppene har postet sine synspunkter, skal dere studere argumentene i klassediskusjonen.
  • Blir spørsmålet belyst fra ulike sider, eller er det mange like argumenter?


Tenk over

Hvordan kan du påvirke meningene og holdningene til resten av klassen gjennom argumentene du har lagt ut?Bilde av ung jente som ser i kamera. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu
CC BY-SASkrevet av Eva Sophie Wolff-Hansen.
Sist faglig oppdatert 20.02.2020

Læringsressurser

Medier, makt og representasjon