Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Klasseundersøkelse om markedsføring i sosiale medier

Hvem får hvilke typer reklame med utgangspunkt i hvilke personlige data? Gjør en undersøkelse i klassen og kommenter resultatene.
Jente venter på utskrifter fra en kopimaskin. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Første fase

I første fase av undersøkelsen skal dere samle screenshots, altså skjermdumper av det dere opplever som markedsføring i den personlige strømmen sosiale medier dere bruker. Finn fram smarttelefonen din eller nettbrettet ditt og gjør følgende:

  • Tenk gjennom hvilke 3 sosiale medier/blogger du bruker mest tid på. Det kan for eksempel være Instagram, Facebook, Snapchat, Youtube eller andre blogger/sosiale medier du bruker.
  • Gå inn på det sosiale mediet eller bloggen du bruker aller mest tid på. Ta skjermbilder av markedsføringen du legger merke til i din strøm. Markedsføring kan være all slags innhold hvor du tenker noen ønsker å påvirke deg til å få lyst på et produkt eller en tjeneste – for eksempel reklame-annonser, sponsing av en kjent person eller andre aktiviteter som bidrar til å gjøre en logo eller et varemerke kjent.

Andre fase

Oversikt over emoji og bobler. Grafisk.

I andre fase skal dere skrive kommentarer og sette opp reaksjoner på bildene som er hengt opp på veggene.

  • Last ned og skriv ut bobler og emojis
  • Gjør det gjerne samtidig som dere henger opp utskriftene.
  • Dere kan dele klassen i to der halve klassen henger opp utskrifter på hver sin vegg, og så bytter dere vegg når dere skal gi reaksjoner og kommentarer.

Filer

Tredje fase

Sett av tid til å klippe ut, skrive kommentarer og lime reaksjoner om kommentarer på utskriftene.

Diskuter hva dere opplevde og tenker etter denne øvelsen. Var det noe dere lærte fra den, og i tilfelle hva?

Oppgaven er inspirert av metoden i denne rapporten:

Rosenberg, Thea, Steinnes, Kamilla Knutsen og Storm-Mathisen, Ardis (2018). Markedsføring og personvern i sosiale medier – en flermetodisk undersøkelse med barn som medforskere. Oppdragsrapport 13- 2018. Forbruksforskningsinstituttet SIFO, OsloMet – storbyuniversitetet.

Les populærfremstillingen Nye forskningsmetoder avslører ulovlig reklame til barn (OsloMet).

CC BY-SASkrevet av Thea Rosenberg , Kamilla Knutsen Steines og Ardis Storm-Mathisen . Rettighetshaver: Forbruksforskningsinstituttet SIFO, OsloMet
Sist faglig oppdatert 15.10.2019

Læringsressurser

Innføring i markedskommunikasjon