Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Vær varsom-plakat for influensere?

Nå og da kommer det opp diskusjoner om influensere, youtubere, bloggere og andre ikke-redaksjonelle medieaktører trenger en egen vær varsom-plakat. Tiltak kommer også opp med ujevne mellomrom for å imøtekomme behovet, men ingen praksis er etablert. Hvilken løsning velger dere?
Gruppe med fargede silhuetter av personer som snakker sammen. Illustrasjon.

Lag en vær varsom-plakat, og diskuter verdien av den

Influensere kommuniserer med større eller mindre målgrupper gjennom kanaler i sosiale medier. En influenser er normalt ikke knyttet til noen redaksjon og må derfor ikke følge de etiske retningslinjene i Vær Varsom-plakaten.

Både redaksjonelle og ikke-redaksjonelle medieaktører er avhengige av inntekter fra markedsføring. Etter markedsføringsloven skal det være et klart skille mellom redaksjonelt og markedsrettet innhold.

Hos enkelte influensere kan skillet ofte være uklart. Innlegg er ofte personlige, og produktplassering skjer uten merking.

 1. Les Vær Varsom-plakaten. Oppsummer hver av de fire seksjonene med minst fem stikkord.
 2. Svar på spørsmålene:

  • Hva er Vær Varsom-plakaten?
  • Hva er formålet med Vær Varsom-plakaten?
  • Hvem må ta hensyn til hvem?
  • Hvilke hensyn bør tas?
 3. Kjør idémyldring med andre:

  • Hva skal formålet med en vær varsom-plakat være for ikke-redaksjonelle medieaktører?
  • Hvem skal ta hensyn til hvem?
  • Hvilke hensyn skal tas og hvordan?
 4. Lag en vær varsom-plakat for ikke-redaksjonell publisering.

  • Skriv fem til ti setninger.
  • Start gjerne setningene med "En influenser bør ...".
 5. Presenter og del plakatene i klassen. Bli gjerne enige i klassen om en plakat dere tar utgangspunkt i.
 6. Diskuter hvilken verdi en slik plakat kan ha:

  • Hvilke fordeler og ulemper har en vær varsom-plakat?
  • Hvem vil oppleve disse fordelene og ulempene?
  • Hvilken forskjell vil det gjøre om alle følger denne vær varsom-plakaten?
CC BY-SASkrevet av Albertine Aaberge.
Sist faglig oppdatert 29.01.2020

Læringsressurser

Innføring i markedskommunikasjon