Hopp til innhold

Film og filmklipp

Film: Virkemidler i reklamefilm

Å treffe følelser er sentralt når reklame planlegges og produseres. Virkemidlene kan være å bruke humor eller alvor, eller lage en trist fortelling. Samtidig må målgruppen oppleve nytteverdien av produktet det blir reklamert for.

Sist faglig oppdatert 11.01.2021
Skrevet av Albertine Aaberge

Læringsressurser

Innføring i markedskommunikasjon

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs