Hopp til innhold
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

    Når du er ferdig med denne læringsstien, skal du kunne

    • kjenne igjen egenskaper ved ulike reklamesjangre
    • forstå sammenhengen mellom reklamesjangre og formater
    • kjenne til hvordan reklamebransjen jobber med å tilpasse reklame til ulike kanaler og formater
    • kunne bruke denne kunnskapen i eget arbeid