Hopp til innhold
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

Når du har jobbet med denne læringsstien, skal du

  • forstå hvordan arbeidsdelingen er mellom ulike yrkesroller i et reklamebyrå
  • vite hvordan et reklamebyrå planlegger en reklamefilm
  • kjenne til og kunne anvende AIDAS-modellen i eget arbeid