Hopp til innhold
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

    Når du har jobbet med denne læringsstien, skal du

    • forstå hvordan arbeidsdelingen er mellom ulike yrkesroller i et reklamebyrå
    • vite hvordan et reklamebyrå planlegger en reklamefilm
    • kjenne til og kunne anvende AIDAS-modellen i eget arbeid