Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Hvordan kan du forhindre digital mobbing?

Mange barn og ungdommer blir utsatt for mobbing og hetsing på nett. Hva kan du gjøre for å forhindre netthets og bidra til en tryggere digital hverdag?
Jente som blir utsatt for mobbing via mobiltelefon. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Hva er nettmobbing?

Nettmobbing handler om å true, trakassere, krenke og om å bli holdt utenfor. Nettmobbing kan foregå i mange ulike former. Et eksempel kan være å sende sårende eller stygge meldinger og bilder direkte til en person eller spre det slik at mange kan se det. At mange kan se det som legges ut på nett, er ekstra vanskelig for den som blir mobbet.

Netthets er straffbart

Har du blitt utsatt for nettmobbing, eller har du selv mobbet andre på nett? Det er skadelig og ulovlig å krenke andre på nett. Grove, hatefulle eller diskriminerende digitale ytringer kan straffes med bøter eller fengsel.

§ 185. Straffeloven. Hatefulle ytringer

Med diskriminerende eller hatefull ytring menes det å true eller forhåne noen, eller fremme hat, forfølgelse eller ringeakt overfor noen på grunn av deres

 • hudfarge eller nasjonale eller etniske opprinnelse,
 • religion eller livssyn,
 • homofil orientering, eller
 • nedsatte funksjonsevne.

1) Diskuter spørsmål i grupper

Gå sammen i grupper på fire. Diskuter disse spørsmålene i gruppa:

 • Er digital mobbing en utfordring i hverdagen din? På hvilken måte?
 • Mobbing og hetsing på nett kan foregå i mange former, hvilke?
 • Hvordan kan nettmobbing påvirke ungdommers liv?
 • Hva kan du gjøre for å forhindre netthets og bidra til en tryggere digital hverdag?
 • Hvorfor er det viktig at unge mediebrukere engasjerer seg i kampen mot nettmobbing?

2) Oppsummer arbeidet

Oppsummer diskusjonene dere har hatt i gruppa. Skriv to momenter for hvert av punktene nedenfor, og del med klassen etterpå:

 • Hva kan du gjøre?
 • Hva kan andre gjøre?
 • Hva kan skolen/lærere gjøre?

Relatert innhold

Kilde

Straffeloven. (2005). Lov om straff (LOV-2005-05-20-28). Hentet fra https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-05-20-28

CC BY-SASkrevet av Eva Sophie Wolff-Hansen.
Sist faglig oppdatert 27.08.2020

Læringsressurser

Mediebruk og mediedeltakelse