Hopp til innhold

Egenvurdering

Egenvurdering for emnet mediebruk og mediedeltakelse

Her kan du sjekke kunnskapene dine om emnet mediebruk og mediedeltakelse. Hva har du fått med deg?
Mannlig nerd som spiller på mobilen. Han er helt oppslukt av aktiviteten. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Hva kan du?

  • Jeg kan beskrive og reflektere over min egen mediebruk.
  • Jeg har lest undersøkelser og har innsikt i hvor mye ungdom bruker mediene.
  • Jeg kan diskutere min egen rolle som deltaker i mediene.
  • Jeg kan forklare begrepet nettvett og kan gi eksempler på nettvett.
  • Jeg kan forklare hva som menes med digital dømmekraft.
  • Jeg kjenner til strategier for å utøve digital dømmekraft.
  • Jeg vet at det er skadelig og ulovlig å krenke andre på nett.
  • Jeg vet hvilke tjenester som gir råd og hjelp med å håndtere krenkende opplevelser på nett.
  • Jeg kan forklare begrepene "frontstage" og "backstage" i en mediefaglig sammenheng.

Kan du forklare fagbegrepene?

CC BY-SASkrevet av Eva Sophie Wolff-Hansen.
Sist faglig oppdatert 24.06.2020

Læringsressurser

Mediebruk og mediedeltakelse