Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Øv på å bruke prosessmodellen

Prosessmodellen blir brukt for å beskrive og analysere prosessen i en kommunikasjonssituasjon. Har du oversikt over begrepene i modellen?

Bruk begrepene fra prosessmodellen til å beskrive og forklare hva som skjer i kommunikasjonssituasjonen i klippet under:

  • avsender

  • koding

  • kanal

  • avkoding

  • mottaker

  • tilbakemelding

  • støy

Du kan lese mer om prosessmodellen i artiklene under.

Relatert innhold

Hva er det som egentlig skjer når vi kommuniserer med hverandre? Ulike kommunikasjonsmodeller kan hjelpe oss å forstå.

Hva betyr de forskjellige begrepene som inngår i prosessmodellen for kommunikasjon, og hvordan kan vi bruke dem til å utforske personlig kommunikasjon?

CC BY-SASkrevet av Ingeborg Hagen.
Sist faglig oppdatert 25.05.2021

Læringsressurser

Kommunikasjon og kulturforståelse