Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Mine egne fordommer

Vi er alle påvirket av kulturen vi er vokst opp i. Det gjør at vi alle har noen fordommer. Kultur, verdier og fordommer påvirker kommunikasjonen mellom mennesker. Kan vi bli mer bevisst på fordommene våre?
Illustrasjon som viser forskjellige søkere til en og samme jobb. Det som skiller søkerne fra hverandre, er blant annet etnisitet, livssyn, kjønn, og grad av førlighet. Over hodet på hver søker er det plassert en avkryssingsboks.  Alle avkryssingsboksene har fått et rødt nei-kryss, unntatt boksen som er plassert over hodet til en lyshåret, lyshudet middelaldrende mann i dress.

Å ha fordommer vil si å utvise en negativ holdning overfor ei gruppe mennesker vi ikke kjenner. Fordommer baserer seg ofte på stereotypier, som er overfladiske bilder av hvordan mennesker er. Du har kanskje hørt voksne si at "alle ungdommer er ...", etterfulgt av noe som du overhodet ikke kjenner deg igjen i. Slike utsagn er typiske eksempler på stereotypier.

I denne oppgaven skal du diskutere noen utsagn som kanskje kan avsløre dine fordommer. Først skal du reflektere rundt spørsmålene, gjerne sammen med andre i klassen, og deretter skal du foreslå tiltak som gjør at du som servicemedarbeider klarer å yte fordomsfri og bedre service.

Oppgave 1

Diskuter utsagnene:

  1. «Gamle folk er kjedelige.» Er du enig eller ikke enig, og hvorfor? Hvordan vil du definere at noen er gammel? Kjenner du noen som er gamle? Kan du beskrive dem?

  2. «Folk som får trygd, er late.» Er du enig eller ikke enig, og hvorfor? Hva er trygd? Kjenner du noen som får trygd? Vet du hvorfor vedkommende får trygd?

  3. «Innvandrere er lykkejegere.» Er du enig eller ikke enig, og hvorfor? Hvem er innvandrere? Kjenner du noen innvandrere? Kan du fortelle om dem?

  4. «Ungdommer er uansvarlige.» Er du enig eller ikke enig, og hvorfor? Hvem er ungdommer? Hvem sier slikt om ungdommer?

  5. «Rike folk har lurt til seg pengene.» Er du enig eller ikke enig, og hvorfor? Hvem er rike, og kjenner du noen? Hvordan har de blitt rike?

  6. «Fattige folk kan takke seg selv.» Er du enig eller ikke enig, og hvorfor? Hvem er fattige, og hvilke grunner kan det være til at folk har dårlig råd?

Oppgave 2

Hvordan kan du jobbe mot fordommer?

  1. Kjenn dine fordommer: Hvilke grupper av mennesker har du fordommer mot?

  2. Uvitenhet er ofte grobunn for fordommer. Hvis du ikke kjenner noen i den gruppa du har fordommer mot, bør du bli kjent med noen. Er det noen i klassen som kan hjelpe deg?

  3. Hvordan må du oppføre deg dersom du skal yte god og fordomsfri service i en bedrift?

CC BY-SASkrevet av Cecilie Lund.
Sist faglig oppdatert 02.06.2021

Læringsressurser

Kommunikasjon og kulturforståelse