Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Hva er kultur?

Hva er kultur? Hva har formet norsk kultur, og hva gjør at en kultur endrer seg? Møt blant annet sosialantropolog Marianne Lien og Nils og Ronny fra NRK som reflekterer rundt temaet.

Oppgave 1

  • Hvordan definerer sosialantropolog Marianne Lien begrepet kultur?
  • Lien sier at du kan sammenligne kultur med en kafé. Forklar hva hun mener med dette.
  • Hva slags kulturforståelse bruker Lien når hun beskriver kultur? (normativ, beskrivende, essensiell eller dynamisk)

Oppgave 2

  • Hva sier denne filmen om norsk kultur og hva som har påvirket den? Lag et tankekart eller en tidslinje som viser alle aspektene som trekkes inn av personene som er intervjuet.
  • Fyll på tankekartet eller tidslinjen med egen kunnskap om emnet (for eksempel fra norskfaget).
  • Bygg ut tankekartet ditt eller tidslinjen din ved å bruke flere kilder som sier noe om norsk kultur. Sammenlign resultatet ditt med resultatet til en eller flere medelever. Er dere enige om alle punktene dere har tatt med? Diskuter hvorfor/hvorfor ikke.
CC BY-SASkrevet av Marthe Johanne Moe.
Sist faglig oppdatert 25.03.2019

Læringsressurser

Kommunikasjon og kulturforståelse