Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Stereotypier og fordommer

"Money back, Please" er en film som tester seerens fordommer. Vi blir vitne til en realistisk scene der ei lita jente blir tatt for nasking på et kjøpesenter. Etter hvert som dramaet utspiller seg, kommer en annen virkelighet til syne.

Oppgave 1

 • Se nærmere på karakterene i filmen. Hvordan vil du beskrive vekterne, butikksjefen, jenta, mora?
 • Hvordan er samspillet mellom karakterene? Diskuter hvordan de håndterer situasjonen med den lille jenta.
 • Mange på kjøpesenteret observerer situasjonen. Hvordan oppfører “de andre” seg under episoden?
 • Hva tror du er årsaken til at menneskene i filmen handler som de gjør?
 • Hvor mye har kultur og språk å si for at det oppstår misforståelser i denne filmen?

Oppgave 2

 • Forklar hva stereotypier er. Hva kjennetegner dem? Hvorfor har vi lett for å tro at de er allmenngyldige?
 • Drøft om stereotypier er nyttige eller om de er skadelige. Gi argumenter for den ene eller den andre oppfatningen.
 • Hva er fordommer? Forklar hvordan fordommer skiller seg fra stereotypier.
 • Kan stereotypier utvikle seg til fordommer? På hvilken måte? Gi eksempler.

Oppgave 3

 • Hvilke stereotypier finnes om karakterene vi møter i kortfilmen "Money back, please"?
 • Tror du handlingen hadde utspilt seg annerledes om butikksjefen og vakten i filmen hadde hatt kunnskap om fordommer og stereotypier? Begrunn svaret ditt.
 • Hvordan kan din kunnskap om stereotypier bidra til kamp mot fordommer? Finn eksempler som belyser hvordan det kan skje.
CC BY-NC-SASkrevet av Øyvind Dahl, Marthe Johanne Moe og Mairi Macdonald. Rettighetshaver: NRK
Sist faglig oppdatert 08.11.2018

Læringsressurser

Kommunikasjon og kulturforståelse