Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Drøft kommunikasjonen

Ung jente med mobiltelefon sender SMS. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Personlig kommunikasjon

 1. Du kan formidle meldingen din gjennom ulike kanaler. Hva er forskjellen på å formidle den

  • direkte ansikt til ansikt
  • i telefonen
  • i en tekstmelding
 2. Hva bør du som avsender tenke på når du velger kanal? Er det forskjell på hvordan du koder meldingen?
 3. Hva kan opptre som støy i de tre kanalene i oppgave 1?

Mediekommunikasjon

 1. Formuler egne definisjoner av begrepene avsender, koding, budskap, kanal, støy og mottaker med vekt på å beskrive det som skjer i en mediekommunikasjon.
 2. Drøft følgende med en medelev eller i grupper:

  • Hvordan kan dere bruke prosessmodellen til å finne og forstå støy i mediekommunikasjon?
  • Bruk alle begrepene og skriv en kort forklaring om prosessmodellen.
CC BY-SASkrevet av Marthe Johanne Moe.
Sist faglig oppdatert 15.11.2018

Læringsressurser

Kommunikasjon og kulturforståelse